Anna Siikanen

Puheterapeutti (äitiyslomalla)

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

Anna Siikanen työskentelee puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut Tampereen yliopistosta puheterapeutiksi (FM) vuonna 2012 ja työskennellyt siitä lähtien Contextiassa.

Tällä hetkellä kuntoutan erityisesti lapsia, joilla on kielen kehityksen erityisvaikeus tai kielen motorisen tuoton pulmia. Käytän päivittäin työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja kuten kuvia ja tukiviittomia.

Mielestäni on erittäin tärkeää, että kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan tiiviisti yhdessä lapsen lähiympäristön kanssa.