Emma Hyvärinen

Perhe- ja paripsykoterapeutti

Kielitaito: Suomi, Englanti

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi, Kuntoutus-ja terapiapalvelut – Espoo

Emma Hyvärinen työskentelee perheterapeuttina ja pariterapeuttina pääkaupunkiseudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen perhe- ja paripsykoterapeutti. Hyödynnän työssäni dialogisia ja narratiivisia menetelmiä. Minulla on Kela-pätevyys perhepsykoterapiaan ja vanhempainohjaukseen.

Erityisosaamista minulla on lasten ja perheiden neuropsykologisesta kuntoutuksesta, jonka taustalla on lasten käytös- ja tunne-elämän häiriöitä sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmia tai autismin kirjon diagnoosi. Pariterapiassa käytän mm. tunnekeskeisiä menetelmiä.

Koulutus
Perheterapeutti, Psykoterapeutti 2009
Paripsykoterapeutti 2016
Sosionomi-Diakoni 2000