Hannele Asumaniemi

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Hannele Asumaniemi toimii puheterapeuttina Oulussa, Pyhäjärvellä, Kiuruvedellä ja Iisalmessa.

KUVAUS OSAAMISESTA

Työni on painottunut päiväkoti- ja kouluikäisten lasten puheterapiaan. Osaamiseni keskittyy vuorovaikutuksen, äänteellisten pulmien ja kielellisten taitojen kuntouttamiseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Pidän yhteistyötä lapsen lähiympäristön kanssa erittäin tärkeänä osana työtäni.

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM 2016

Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Picture Exchange Communication system 1 (PECS)
Pivotal Response Training -koulutus (PRT)
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Äänteellisten pulmien kuntoutus
Apusanamenetelmä
Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta
Näin ohjaan yhteisöä