Katja Mäkiluoma

Neuropsykologi (erikoistuva)

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Tampere

Katja Mäkiluoma toimii neuropsykologina Tampereella ja Pirkanmaan alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Katja on psykologian maisteri, psykoterapeutti ja perheterapeutti (ET). Hän on neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa ja Kelan neuropsykologisten kuntoutuspalvelujen tuottajarekisterissä (harkinnanvaraiset kuntoutukset).

”Olen perehtynyt lasten ja nuorten neuropsykologiseen ja tunne-elämän arviointiin ja kuntoutukseen, vanhemmuuden tukemiseen ja verkostoyhteistyöhön. Minulla on myös pitkäaikaista kokemusta lastensuojelun ja koulutoimen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä lapsiperhepalveluiden kehittämis- ja johtamistyöstä.”

KOULUTUS

Psykologian maisteri 1999
Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus 2005
Psykoterapeutti, perheterapeutti (ET) 2010
Johtamisen erikoisammattitutkinto 2015
Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa 2016-2019

PALVELUT

psykologiset tutkimukset
neuropsykologiset tutkimukset
neuropsykologinen yksilö- ja ryhmäkuntoutus
psykoterapia

ASIAKKAAT

lapset, nuoret ja perheet