Laura Satomaa

Toimintaterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Rovaniemi

Laura Satomaa toimii toimintaterapeuttina Rovaniemen alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2011, jonka jälkeen olen työskennellyt yksityisellä puolella. Minulla on työkokemusta arviointi- että terapiatyöstä niin aikuisten kuin lastenkin kanssa. Olen käynyt lisäkoulutuksia sekä aikuisten että lasten toimintaterapiaan liittyen. Mielestäni tiivis yhteistyö asiakkaan lähipiirin kanssa on tärkeää kaikkien asiakasryhmien kanssa työskenneltäessä.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti, AMK 2011

Käsivammojen kuntoutus -erikoistumisopinnot

Logopedian perusteet

Koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutus

Leikki, lapsen tärkein toiminta

Itsesäätely: Kehitys ja vaikeudet

Zones of regulation