Laura Tervo

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Laura Tervo työskentelee puheterapeuttina Oulun, Iin, Simon, Kemin ja Tornion alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Valmistumiseni jälkeen toiminut yksityisellä puolella kuntouttavana puheterapeuttina Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Oulun ja Lapin alueella. Olen toiminut terapeuttina sekä Kelan että kunnan asiakkaille, lapsille ja aikuisille.

Asiakaskuntani on muodostunut pääosin Kelan kautta tulleista kuntoutettavista lapsista ja aikuisista. Teen työtä koko sydämellä ja minulle on tärkeää huomioida asiakkaani kuntoutukseen liittyen myös lähiympäristön voimavarat. Vuosien saatossa olen saanut asiakkaiden kautta kokemusta ja koulutusta useiden erilaisten pulmien kuntoutuksesta, mutta vahvimpina osaamisalueinani koen erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen, autismin kirjon häiriöihin liittyvien pulmien sekä puheen motoristen häiriöiden kuntoutuksen. Erilaiset kommunikoinnin apuvälineet ovat myös tuttuja ja suhtaudun niiden käyttöön erityisellä mielenkiinnolla.

Koulutuksia olen käynyt muun muassa varhaiseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin (PRT, ABA-PRT, Voimauttava vuorovaikutus, Leikki sijansa saakoon, PECS-I, Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet, Early Start Denver Model) sekä puheen ja syömisen motoriikkaan (mm. OPT-Oral Placement Therapy, Apraxia, PROMPT) liittyen.

KOULUTUS

puheterapeutti, FM 2009

Picture Exchange Communication system I(PECS) (2017)
PROMPT (2017)
Terapeuttisen tavoitteen asettelun ABC (2017)
Early Start Denver Model:Introduction Course Workshop. ESDM introduction Course (2016)
Apraxia: Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders (2016)
Näin ohjaan yhteisöä (2016)
ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (pivotal response training) (2015-2016)
OPT 2. Oral placement therapy: Assessment and Program Plan Development (2015)
OPT 1; a three part treatment plan for oral placement therapy. (2015)
Pienten lasten syömisen haasteet sekä aikuisneurologisten asiakkaiden nielemisvaikeudet ja kuntoutus (2015)
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari (2015)
Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen paripuheterapiassa (APPUTE-menetelmä) (2014)
Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (2014)
Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen (2014)
PRT-menetelmä. Pivotal Response Training (2010)
Lukikuntoutuksen keinot käyttöön; Tutoris Oy. Oulu
Änkytyskoulutus (2009)
Puheterapeuttien alueellinen koulutuspäivä: Lievän afasian tutkiminen ja kuntouttaminen (2009)