Milla Terhokoski

AAC-työntekijä

Kielitaito: Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Turku

Milla Terhokoski työskentelee Turun toimipisteessä AAC-työntekijänä.


KUVAUS OSAAMISESTA

Aloitin Coronarialla Turun toimipisteessä AAC-työntekijänä joulukuussa 2018.

Työtehtäviini kuuluu erilaisten puhetta tukevien ja korvaavien materiaalien suunnittelu ja valmistami-nen. Materiaalit tehdään puhe- ja toimintaterapeuttien sekä heidän asiakkaidensa toiveiden mukaan ja niillä pyritään tukemaan asiakkaiden kommunikointia ja vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa. Kokemusta työhön on kertynyt erilaisissa lyhyissä harjoitteluissa opiskelujen aikana.

KOULUTUS JA ERITYISOSAAMINEN

Olen 5. vuosikurssin puheterapeuttiopiskelija ja valmistun loppuvuodesta 2019.