Päivi Vartiainen

Puheterapeutti (äitiyslomalla)

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Päivi Vartiainen työskentelee puheterapeuttina Oulun alueella.


KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Päivi on valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta syksyllä 2015. Koulutukseen liittyvän syventävän kliinisen oppimisjakson Päivi suoritti Seinäjoen keskussairaalan lastenneurologisessa yksikössä työskennellen osana moniammatillista tiimiä. Loppuharjoittelun aikana Päiville karttui monipuolista ja arvokasta kokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen sekä pienten lasten syömisongelmien arvioinnista. Lisäksi Päivi pääsi tutustumaan keskoslasten, aikuisneurologisten potilaiden sekä puheen ja kielen sekä syömisen ja nielemisen ongelmien arviointiin. Päivi on suorittanut lisäksi seuraavia koulutuksia: Terapeijan Äännesarja: Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin: Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan (2016), Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa (2016), OPT 1; A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (2016).

Valmistumisen jälkeen Päivi on toiminut sekä terveyskeskuspuheterapeuttina että yksityisellä sektorilla kuntouttavana puheterapeuttina. Yksityisellä sektorilla Päivi on kuntouttanut sekä terveyskeskusten maksusitoumusasiakkaita että Kelan vaikeavammaisia lapsia ja aikuisia, joilla on erilaisia vuorovaikutuksen, kielen, puheen ja syömisen ongelmia. Tällä hetkellä Päivin asiakkaisiin kuuluu Kelan vaikeavammaisia lapsia ja aikuisia.

Vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet

Päivi on kuntouttanut seuraavia asiakasryhmiä: viivästynyt ja poikkeava kielenkehitys, kielellinen erityisvaikeus, afasia, autismin kirjon häiriö, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Tällä hetkellä suurin osa Päivin asiakkaista on lapsia, joilla on erilaisia vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehityksen pulmia. Kokemusta löytyy myös erilaisista puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista, kuten tukiviittomista, kuvista ja kommunikointikansioista.

Tulevaisuudessa Päivi toivoisi enemmän aikuisneurologisia asiakkaita, joiden kuntoutuksesta Päivi on ollut kiinnostunut opiskeluaikojen alusta saakka. Lisäksi Päivi on kiinnostunut lasten kielellisten ja puhemotoristen taitojen kuntoutuksesta. Puheterapeutin työssä Päiviä innostaa alan monipuolisuus ja uuden oppiminen – jokainen asiakas opettaa jotain uutta. Puheterapeuttina Päivi pyrkii jakamaan asiakkailleen positiivista ja kannustavaa elämänasennetta sekä tuomaan kuntoutukseen eteenpäin vievää otetta, joiden avulla asiakkaan arkea saadaan rakennettua yhdessä toimivammaksi.