Pirjo Seppänen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Pirjo Seppänen työskentelee etäpuheterapeuttina toimialueenaan koko Suomi.


KUVAUS OSAAMISESTA

Työkokemukseni on kertynyt pääosin terveyskeskuksista, joissa olen kuntouttanut lapsiasiakkaita, mutta myös aikuisasiakkaita. Lapsiasiakkailla on ollut mm. viivästyneen puheen ja kielen kehityksen, kielellisen erityisvaikeuden, epäselvän puheen, sekä äännevirheiden pulmia. Aikuisneurologisilla asiakkailla on ollut mm. afasian ja puheen apraksian tuomia haasteita.

Työssäni pidän erityisen tärkeänä, että vuorovaikutus on iloista ja positiivista. Samoin yhteistyö on mutkatonta ja vapautunutta, jolloin uusien asioiden oppiminen on helpompaa. Tärkeänä tavoitteenani on, että asiakas saisi tarvitsemansa avun oikealla tavalla oikeaan aikaan.

KOULUTUS
Puheterapeutti, FM 2010

Etäkuntoutus puheterapiassa.
Lapsen änkytys – miten arvioida kuntoutustarve ja miten kuntouttaa
Esteetön viestintä ja piirtäminen
Apusanamenetelmäkoulutus
Kättä pitempää vanhemman ohjaukseen – vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen vaikuttaminen
Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaamiseen äänteellisessä kuntoutuksessa
Kinesiology Taping – Level I: Basic Special for Speech Therapists
Muisti ja oppiminen – teoriaa ja harjoituksia
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen paripuheterapiassa (APPUTE)
Ravitsemus osana neurologisen potilaan kuntoutusta
Puhemotoriikan kuntoutus. Sensomotoriikan puhevaikeuden kuntoutuksen periaatteita