Roosa Väisänen

Puheterapeutti (äitiyslomalla)

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Turku

Roosa Väisänen toimii puheterapeuttina Turun seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Asiakaskuntaani kuuluu tällä hetkellä lapsia ja nuoria, joilla on kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö, verbaali dyspraksia, kuulovamma, syömisvaikeuksia, autismikirjon häiriö tai kehitysvamma. Annan puheterapiaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena toteutuen pääasiassa asiakkaan omassa lähiympäristössä.

Ryhmämuotoisena etenkin kielen käytön pragmaattisten vaikeuksien kuntoutus on minulle tuttua. Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ovat erityisosaamisaluettani. Osaan käyttää sujuvasti tukiviittomia ja hallitsen esinekommunikoinnin, puhelaitteiden, piirroskuvakommunikoinnin, toimintataulujen sekä laajojen kommunikointikansioiden käytön. Tabletti-pohjaiset kommunikoinnin apuvälineet ovat minulle myös tuttuja (TAIKE, Roihu, GoTalkNow).

KOULUTUS

Puheterapeutti, 2013

Pivotal Response Training (PRT)
Picture Exchange Communication system (PECS)
TAIKE-taulusto
Lukitaidot ja vahvuudet huomioonottava kuntoutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Prosodiset menetelmät puhemotoriikan kuntoutuksessa
Lasten pragmaattisten taitojen kehitys, arviointi ja kuntoutus