Saara Ritari

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus-ja terapiapalvelut – Espoo

Saara Ritari työskentelee Espoon ja Helsingin alueilla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen toiminut vuodesta 2012 lähtien puheterapeuttina nykyisen Coronaria Contextian moniammatillisessa työyhteisössä tehden kuntoutusta lapsiasiakkaiden parissa.

Kuntoutan puheen, kielen, kommunikoinnin sekä vuorovaikutuksen pulmia hyödyntämällä vahvasti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä. Tätä ennen työskentelin lasten ja nuorten kuntoutuskeskuksessa moniammatillisessa tiimissä yksilöllisen kuntoutuksen puolella sekä sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutuskeskukseen kuntoutujat tulivat perheidensä kanssa aina viikoksi, jolloin työskenneltiin tiiviisti myös kuntoutujan lähi-ihmisten kanssa.

Työurani alussa toimin usean vuoden ajan perusterveydenhuollon puheterapeuttina arvioiden ja kuntouttaen lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Olennainen osa työtäni ovat olleet moniammatillinen työskentely sekä lähiympäristön kanssa toimiminen sekä ohjaus. Koen erittäin tärkeänä kuntoutuksen sitomisen arjen toimintaympäristöihin sekä harjoiteltavien taitojen yleistämisen lapsen arkeen. Uskon vakaasti, että uusien taitojen harjoittelun tulee olla motivoivaa ja mukavaa, silloin päästään yhdessä parhaisiin tuloksiin.

Koulutus
Puheterapeutti, filosofian maisteri 2009

Olen hankkinut työkokemuksen ja koulutuksen kautta erityisosaamista seuraavilta osa-alueilta ja vahvistan ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti.

Lasten puheen, kielellisten, vuorovaikutus- ja puhemotoristen taitojen arviointi, kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät; kuvien ja kuvakommunikointikansion käyttö ja käytön ohjaus, Taike-taulusto, tukiviittomat
ComFor -testi koulutus
Lähiyhteisön ohjaus -koulutus
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Haastavasti käyttäytyvä lapsi –koulutus
Lasten kerrontataidot -arviointi ja kuntoutus