Tarja Rajatalo

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Rovaniemi

Tarja Rajatalo toimii puheterapeuttina Rovaniemellä Lapissa.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2006. Olen työskennellyt erityishuoltopiirin, sairaanhoitopiirin ja yksityissektorin palveluksessa ja tehnyt kaikenikäisten kuntoutujien puheterapia-arvioita ja kuntoutusta. Työurani olen kuitenkin tehnyt pääasiassa aikuisneurologisten ja ikääntyneiden kuntoutujien parissa sekä kommunikoinnin apuvälinepalvelussa.

Erityisosaamisalueitani ovat afasia, puheen apraksia, nielemisvaikeudet, ikääntyneiden kuntoutus, tukiviittomat ja huulioluku.

KOULUTUS

puheterapeutti, FM 2006
Viittomakielen perusopinnot (19 ov)
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntouttava hoito
Dysfagia – nielemishäiriöt
DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation)
FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing)
Dysphagia management with cervical auscultation
Puhe takussa vai nielu tukossa? -Oraalimotoriikan, verbaalimotoriikan ja nielemisen kuntoutus
Lasten ja aikuisten apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
PRT-menetelmän koulutuspäivä
Gerontologian perusopinnot (26 op)
Kasvojen, kurkunpään ja suunpohjan Voicewell hoito-otteet