Tytti Hanhela

Toimintaterapeutti (opintovapaalla)

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Tytti Hanhela on tällä hetkellä opintovapaalla.


Koulutus ja työkokemus

Tytti on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2009 Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Lokakuussa 2016 hän valmistui myös eläinavusteiseksi valmentajaksi. Lisäksi Tytti on käynyt useita terapia- ja arviointityötä tukevia koulutuksia, mm. GAS-, kinesioteippaus-, satuhieronta- ja luonto-yhteysohjaaja koulutuksen.

Työkokemusta Tytille on kertynyt ikääntyneiden, aikuisten sekä lasten ja nuorten yksilö- ja ryhmäterapiasta. Hän on työskennellyt toimintaterapeuttina sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet

Tytin mielestä yhteistyö asiakkaan, omaistensa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa on erittäin tärkeää koko toimintaterapiaprosessin ajan. Tytin vahvuus on empaattisuus ja hän suunnittelee toimintaterapian sisällön aina yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan toiveet huomioiden.

Asiakkaalle merkityksellisten toimintojen kautta myös kuntoutuminen toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Tytin mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat aikuisneurologinen kuntoutus, ikääntyneiden toimintaterapia sekä luonto- ja eläinavusteinen toimintaterapia.

Tytti harrastaa luonnossa liikkumista, käsitöiden tekoa sekä pianon soittoa. Harrastusten myötä saatuja taitoja hän hyödyntää myös työssään.