Kotihoito

Elämäniloa omassa kodissa omilla ehdoilla

Ikääntyminen, sairaus tai elämänmuutos voivat tuoda mukanaan tilanteita, joissa ihminen tarvitsee ohjausta ja apua pärjätäkseen kotona ja tunteakseen olonsa turvalliseksi. Tämä on ollut lähtökohtanamme, kun olemme suunnitteet kotihoidon palvelukokonaisuuden ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveysasiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstömme on koulutettua ja erityisesti kotihoitotyöhön motivoitunutta. Kotihoidossamme työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kuten sairaanhoitajia, fysio- / toimintaterapeutteja, lähihoitajia ja avustajia. Asiakkaamme niin halutessa käytössä on myös kokeneiden geriatrien antama lääkäripalvelu.

Kotihoidon palvelukokonaisuus muodostuu kotipalvelusta ja / tai kotisairaanhoidosta. Kotihoitomme tavoitteena on tukea, ohjata ja avustaa asiakasta kaikin tavoin niin, että hän saavuttaa itselleen parhaan mahdollisen arkiselviytymisen tason ja elämänhallinnan sekä pystyy pitämään yllä tärkeitä sosiaalisia suhteita ja aktiviteetteja.

Yksilöllinen palvelun tarve ja toimintakyky suunnittelun perustana

Arvioimme jokaisen asiakkaamme toimintakykyä ja palvelutarvetta korkealla ammattitaidolla asiakasta kuunnellen. Suunnittelemme ja toteutamme palvelutarpeen mukaisen, yksilöllisen, kullekin parhaiten soveltuvan palvelukokonaisuuden yhteistyössä asiakkaan ja hänen niin halutessa myös omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Huomioimme asiakkaan omat voimavarat ja tuemme omatoimisuutta kaikin keinoin, jotta turvallinen asuminen omassa kodissa onnistuu mahdollisimman pitkään. Palvelukokonaisuutta suunniteltaessa pidämme tärkeänä, että yhteys ulkomaailmaan säilyy ja aktiivista elämää on myös kodin ulkopuolella.

Hoito- ja kuntoutumissuunnitelma ja palvelusopimus

Laadimme sovitusta palvelukokonaisuudesta yhdessä asiakkaan ja / tai hänen omaisensa kanssa hoito- ja kuntoutumissuunnitelman, johon kaikki yhteisesti sovitut asiat ja hoidolle asetetut tavoitteet kirjataan. Lisäksi teemme palvelusopimuksen, joka voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai koskea vaikka ainoastaan yhtä käyntiä.

Kotihoidon palvelukokonaisuus sisältää mm:

 • ·      arkiselviytymistä tukevan ohjauksen, motivoinnin ja avun päivittäisissä toimissa (esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen, henkilökohtainen hygienia, WC:n käyttö)
 • ·      ruokailussa, ruoanlaitossa ja leipomisessa ohjaamisen ja avustamisen
 • ·      lääkityksestä huolehtimisen ja lääkehoidon ohjauksen
 • ·      siivouksen ja muun kodinhoidon sekä vaatehuoltoon liittyvän ohjauksen ja avun
 • ·      kaupassa käynnin ja muun asioinnin ohjauksen ja tuen, yhdessä asiakkaan kanssa
 • ·      ulkoilussa avustamisen ja siihen motivoimisen
 • ·      saattoavun esimerkiksi lääkärissäkäynnin yhteydessä
 • ·      sosiaalisten suhteiden ylläpidon tukemisen, kuten vierailut teatterissa, kerhoissa ja ystävien luona
 • ·      aktiivisen, tarvittaessa ympärivuorokautisen huolenpidon myös etäyhteyksien avulla erikseen sovitusti
 • ·       pienet pihatyöt kuten lumen luonti ja hiekoitus

Kotisairaanhoito sisältää mm:

 • ·      lääkitykseen liittyvän seurannan ja kokonaisarvioinnin
 • ·      lääkkeiden jakamisen annostelijaan eli dosettiin
 • ·      diabeteksen kokonaishoidon: verensokerin mittaaminen, insuliinin pistäminen, ruokavalio- ja liikuntaohjaus
 • ·      verenpaineen ja painon seurannan
 • ·      laboratorionäytteiden ottamisen ja kuljettamisen tutkittavaksi
 • ·      haavanhoidon, ihonhoidon
 • ·      ommelten poistamisen
 • ·      avannehoidon
 • ·      injektioiden antamisen
 • ·      katetroinnit
 • ·      kokonaisvaltaisen terveydentilan seurannan
 • ·      toipilasajan hoidon ja seurannan
 • ·      osallistumisen saattohoitoon soveltuvilta osin

Muistathan hyödyntää kotitalousvähennyksen!

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa. Henkilökohtainen enimmäismäärä on jopa 2400 euroa/vuosi. Vähennys ei ole perhekohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4800 euron vähennykset vuodessa. Vähennettävien kustannusten omavastuu on 100 euroa. Lue lisää kotitalousvähennyksestä täältä.

 

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä.