Palvelukodit

Turvallista ja virikkeellistä asumista

Palvelu- ja ryhmäkotiemme tarjoavat turvallista, yhteisöllistä ja virikkeellistä arkea kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville.

Suunnittelemme palvelut asukkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Palvelumme moniportaisuus mahdollistaa asukkaan asumiskehityksen: voimme järjestää kodeissamme asuville turvallisia asumiskokeiluja vähemmän tuettuun palveluun.

Säännöllisen ja kuntouttavan päivätoiminnan lisäksi asukkaamme käyvät mahdollisuuksien mukaan retkillä ja tapahtumissa. Kotimme ovat esteettömiä.