Coronaria Botnia24H

Ainutlaatuinen mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen hoitopolku Kemissä

Coronaria Botnia 24h on mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoava yritys Kemissä Mäntylän kaupunginosassa. Yrityksellä on yli 10 vuoden kokemus eritasoisten asumispalvelujen sekä päihdehuol­lon laitospalvelujen tuottamisesta. Hoitoideologia perustuu viiden eri yksikön muodostamaan hoitopol­kumalliin, joka turvaa aina hoidontarpeen mukaisen ympäristön asiakkaan kuntoutumiselle. Coronaria Botnia 24h:n yksiköt tarjoavat esteettömän ja kodinomaisen ympäristön ja yksilöllisen etenemisen hoitopolulla kohti yhdessä asetettua tavoitetta ja haavetta.

Coronaria Botnia 24h Hoitopolkumalli

Kuntoutusjakson aloituspaikka ja eteneminen hoitopolulla määräytyvät yksilön toimintakyvyn ja kuntoutussuunnitelman mukaan. Aloitusyksiköissä henkilökunta auttaa hoidon tarpeessa olevia katkaisemaan päihdekierteen ja käynnistämään kuntoutumisen. Kuntoutusjakson edetessä kohti itsenäisempää arkea ja asumista tuen tarve vähenee, mutta varhaisen puuttumisen toimintamallin mukaan yksilön toimintaa seurataan ja ohjataan oikeaan suuntaan. Hoitopolkumallin vahvuudet ovat sama henkilökunta koko hoitojakson aikana, yhteiset kuntoutusryhmät, saman kotiympäristön säilyminen, säännölliset lääkäripalvelut ja hoitajien konsultointimahdollisuus yksiköissä.

Coronaria botnia24h yksiköt Kemissä

CORONARIA HJELPPI, Koivuharjunkatu 41, 94100 Kemi
Coronaria Botnia24h, Päihde HjelppiAsiakkaan tarvitsema tuen määrä
Hoitopolkumallin aloitusyksikkö
Päihdekierteen pysäyttäminen ja vieroitusoireiden akuuttihoito
Vastaanotto hoitojaksolle
ma-pe 8.00-15.00
Henkilökunta paikalla 24/7
Psykososiaaliset hoitomenetelmät lääkehoidon tukena
CORONARIA HERUKKA, Mäntylänkatu 32, 94100 Kemi
Asiakkaan tarvitsema tuen määrä
Hoitopolkumallin aloitusyksikkö
Tehostettua palveluasumista
Henkilökunta paikalla 24/7
Apua eskaloituneen elämäntilanteen rauhoittamiseen
Turvallinen lääkehoito ja lääkärinpalvelut
Elämänhallinnan opettelua ja ohjausta
CORONARIA HARMONIA, Mäntylänkatu 32, 94100 Kemi
Coronaria Harmonia, Botnia24hAsiakkaan tuen tarven määrä, Coronaria
Kuntouttavaa palveluasumista
Hoitopolkumallin toinen vaihe tai aloitusyksikkö
Kuntoutumista intensiivisesti pienryhmissä
Hoitoideologiana yhteisöhoidollinen malli
Asukkaalla päivärytmi saavutettu ja tuen tarve vain päiväaikana
Henkilökunta paikalla ma-la 8.00-20.00 ja su 8.00-19.00
CORONARIA HEMMA, Mäntylänkatu 32, 94100 Kemi
Coronaria Hemma, Botnia24hTarvittu tuen määrä. Coronaria Botnia24h
Kodinomainen tukiasumismuoto hoitopolun loppuvaiheessa
Päihteetöntä ja kuntouttavaa tukiasumista
Kahden hengen soluasuntoja tai oma yksiö, oma keittiö ja kylpyhuone
Henkilökunta läsnä päiväsaikaan
Hoitoideologiana yhteisöhoidollinen malli
CORONARIA HORISONTTI 
Coronaria Horisontti, Botnia24hTuen määrä. Coronaria Botnia24h
Hoitopolkumallin viimeinen yksikkö
Vaatii onnistuneen tukiasumisjakson Hemmassa
Asunnon vuokraa Botnia vapailta markkinoilta
Asuntojen sijainti Kemi-Tornion alueella
Asukas vastaa itse kuluista ja hankinnoista
Hoitotyömaksuihin kunnan maksusitoumus

CORONARIA BOTNIA 24H ON TOIMINNALLINEN, YHTEISÖLLINEN JA TURVALLINEN

TOIMINNALLISUUS JA OSALLISUUS

Toiminnallisuus tarkoittaa meille aktiivista arkea. Aktiivinen arki rakentuu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti laaditusta suun­nitelmasta. Suunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Tuem­me jokaista asiakasta hänen oman elämänsä asiantuntijana, kunnioittamalla itsemääräämisoikeutta ja motivoimalla yksilöä oman elämänhallintaan.

YHTEISÖLLISYYS

Yksiköiden toiminta pohjautuu yhteisöhoitomalliin, joka näkyy päivittäisissä toiminnoissamme. Yhteisöpalaverit, päivittäiset ulkoilut, ryhmät ja arjen toiminnot toteutetaan yhdessä huomioiden yksilöllinen toimintakyky. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaami­sesta ja toistemme hyväksymisestä. Saamme toisistamme tukea ja voimaa.

TURVALLISUUS

Meille turvallisuus tarkoittaa luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.


Ota yhteyttä!

Coronarian Botnia 24H asiakkaaksi voit tulla mistä päin Suomea tahansa. Ota yhteyttä oman kotikuntasi sosiaalitoimeen ja keskustele mahdollisuudestasi tulla asiakkaaksi meille! Coronaria Botnia 24h Oy:n palveluesimies Satu Kristo kertoo myös mielellään lisää palvelujen sisällöistä.

Satu Kristo,
palveluesimies Coronaria Botnia 24H
p. 0207912968
satu.kristo@coronaria.fi

Emma Hooli
palveluvastaava Coronaria Botnia 24H
p. 0207912964
emma.hooli@coronaria.fi