Coronaria Botnia24H

Ainutlaatuinen mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen hoitopolku Kemissä

Coronaria Botnia 24h on mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoava yritys Kemissä Mäntylän kaupunginosassa. Yrityksellä on yli 10 vuoden kokemus eritasoisten asumispalvelujen sekä päihdehuol­lon laitospalvelujen tuottamisesta. Hoitoideologia perustuu viiden eri yksikön muodostamaan hoitopol­kumalliin, joka turvaa aina hoidontarpeen mukaisen ympäristön asiakkaan kuntoutumiselle. Coronaria Botnia 24h:n yksiköt tarjoavat esteettömän ja kodinomaisen ympäristön ja yksilöllisen etenemisen hoitopolulla kohti yhdessä asetettua tavoitetta ja haavetta.

Coronaria Botnia 24h Hoitopolkumalli

CORONARIA BOTNIA 24H ON TOIMINNALLINEN, YHTEISÖLLINEN JA TURVALLINEN

TOIMINNALLISUUS JA OSALLISUUS

Toiminnallisuus tarkoittaa meille aktiivista arkea. Aktiivinen arki rakentuu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti laaditusta suun­nitelmasta. Suunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Tuem­me jokaista asiakasta hänen oman elämänsä asiantuntijana, kunnioittamalla itsemääräämisoikeutta ja motivoimalla yksilöä oman elämänhallintaan.

YHTEISÖLLISYYS

Yksiköiden toiminta pohjautuu yhteisöhoitomalliin, joka näkyy päivittäisissä toiminnoissamme. Yhteisöpalaverit, päivittäiset ulkoilut, ryhmät ja arjen toiminnot toteutetaan yhdessä huomioiden yksilöllinen toimintakyky. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaami­sesta ja toistemme hyväksymisestä. Saamme toisistamme tukea ja voimaa.

TURVALLISUUS

Meille turvallisuus tarkoittaa luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.