Palveluseteli hoivapalveluissa

Mikä palveluseteli?

Palveluseteli on yksi kuntien tapa järjestää kuntalaistensa hyvinvointipalveluja. Palveluseteli voidaan myöntää mm. kattamaan tehostetun palveluasumisen (ympärivuorokautinen hoito ja ateriat) tai kotihoidon kustannuksia. Se antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Näin ollen palveluseteli lisää valinnanvapautta ja parantaa palveluiden saatavuutta.

Palvelusetelin arvo määräytyy tulojen mukaan: se voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden. Se ei siis ole kustannusten korvausjärjestelmä eikä oma itsenäinen palvelunsa.

Miten palvelusetelin saa?

Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseen ja palvelutarpeeseen. Arvion tekee kunnan/kaupungin SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita). Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Suunnitelma tarkistetaan palvelutarpeen muuttuessa.

Palveluseteli ei ole käytössä kaikissa kunnissa, ja sen kattamat palvelut ja arvo vaihtelevat kunnittain.

Lisätietoa palveluseteleistä saat kuntien ja kaupunkien omilta kotisivuilta.