Asumispalveluanalyysi

Asumispalvelutarpeen ja toimintakyvyn analysointi ovat olennainen osa asumispalveluiden kustannushallintaa. Ilman systemaattista arviointimallia asukkaita sijoitetaan herkästi suoraan tehostetun palveluasumisen yksikköön, jolloin asumispalvelukustannukset nousevat suhteessa kokonaiskustannuksiin, eikä hoidon vaikuttavuuteen kiinnitetä huomiota. Asumispalveluanalyysiä tehtäessä toimimme yhteistyössä tilaajan mielenterveystyön kanssa laitospäivien vähentämiseksi.

Palveluumme kuuluu asukkaiden palvelusuunnitelmien analysointi, toimintakyvyn arviointi, hoitoisuuden ja asumispalvelun asteen analysointi sekä hoitosuunnitelmien laatiminen. Tutuimman ympäristön periaatetta noudattamalla, kykenemme tarjoamaan asukkaalle parhaimman mahdollisen hoitoympäristön sekä mahdollisuuden itsenäiseen elämiseen.

Yhteistyöllä tuloksia

Asumispalveluanalyysin voi teetättää sopimuksen mukaan joko kertaluonteisena tilannekartoituksena tai vuosittaisena seurantana. Tämä ei vaadi tilaajalta erityisjärjestelyjä. Analyysin jälkeisen laadukkaan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tilaaja voi milloin tahansa ottaa käyttöön Coronarian vastuupsykiatrin.