Erikoispoliklinikka

Coronaria Erikoispoliklinikalla toimii moniammatillinen psykiatrinen tiimi, joka tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoidon avohoitoa tilaajan omissa tiloissa. Palvelumallin mukaisesti terveydenhuollon ammattilaiset tekevät potilaalle alkukartoituksen hoidontarpeesta mahdollisimman nopeasti. Kriisipalvelua tarjotaan 24/7 etäyhteyksien avulla. Nopea interventio on olennainen osa potilaan palveluntarpeen määrittämisessä ja parhaan hoitovastineen varmistamiseksi.