Ammattilaisille

Perustiedot näytteiden käsittelystä

Histologisten näytteiden prosessoinnissa käytetään Tissue-Tek VIP-6 -kudoskäsittelyautomaattia. Kudoskäsittelyn jälkeen näytteet valetaan parafiiniin Tissue-Tek-valuautomaatilla ja näytelasit päällystetään Tissue-Tek-peitinkalvoautomaatilla.

Rutiinivärjäyksenä kudosnäytteille tehdään hematoksyliini-eosiini-värjäys ja solunäytteille Papanicolaou -värjäys. Kummassakin rutiinivärjäyksessä on käytössä oma värjäyskoneensa (DRS 2000). Joitakin erikoisvärjäyksiä tehdään käsin.

Tarvittavat immunohistokemialliset värjäykset tehdään Dako AutostainerPlusLink+PtLink -immunoautomaatilla.
Laboratorion käytössä on liuoshybridisaatioon ja RNA -koettimiin perustuva HC-2-testi.

Laboratorion lääketieteellisenä johtajana toimii vastaava lääkäri Jukka Melkko.