Näytteenotto-ohjeet

Näytteenotto-ohjeet

Sytologiset näytteet (solunäytteet)

Aivo-selkäydinnestenäyte

Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte

Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, asbestin kvantitointi

Bronkuseritteen irtosolututkimus

Gynekologinen irtosolunäyte

Mahalaukun irtosolututkimus

Nenän irtosolututkimus

Nivelnesteen irtosolututkimus

Ohutneulabiopsiatutkimus

Peritoneaalinesteen irtosolututkimus

Pleuranesteen irtosolututkimus

Rintarauhaseritteen irtosolututkimus

Virtsan irtosolututkimus

Ysköksen irtosolututkimus

Histologiset näytteet (kudosnäytteet)

Amyloiditutkimus vatsan subcutiksesta

Yleisohje (Histologiset näytteet)