Papaseulontaprosessin kuvaus

Papaseulontaprosessin kuvaus

 1. 1. Kutsuttavien poiminta väestörekisteristä
 2. 2. Henkilökohtaisten kutsujen lähettäminen
 3. 3. Uusintakutsukirje niille, jotka eivät osallistuneet ensikutsuun
 4. 4. Näytteenotto ja näytteen toimittaminen seulontalaboratorioon
 5. 5. Postin purkaminen ja näytteiden lajittelu
 6. 6. Näytelasien värjäys ja päällystys
 7. 7. Näytelasien toimittaminen esitarkastukseen
 8. 8. Näytteiden esitarkastus (mikroskopointi) ja vastaukset Commitiin
 9. 9. Poikkeavien näytteiden ja laaduntarkkailuun menevien näytteiden toimittaminen patologille
 10. 10. Patologin vastaukset Commitiin
 11. 11. Tarvittaessa jatkotutkimuslähete
 12. 12. Jatkotutkimuslähetteen postitus sairaalaan
 13. 13. Vastauksen toimittaminen asiakkaalle
 14. 14. Lasien arkistointi
 15. 15. Palautuneiden jatkotutkimusvastausten kirjaaminen Commitiin = Diagnoosivarmennus
 16. 16. Ilmoitus joukkotarkastusrekisterille