Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
Coronarian seniorifysioterapian fysioterapeutti ohjaa seniorinaisasiakasta fysioterapialiikkeessä kotiympäristössä.

Seniorifysioterapiaa kotiin

Kotiympäristössä toteutettavalla seniorifysioterapialla liikkumista ja omatoimista suoriutumista tukeva harjoittelu pystytään sujuvasti linkittämään seniorin arkiaskareisiin ja elinympäristöön. Fysioterapeutti tulee asiakkaan luo.

Seniorifysioterapia voidaan toteuttaa seniorin kodin lisäksi myös kodin lähiympäristössä, sairaalassa tai palvelukodissa. Kuntoutumista edistävässä harjoittelussa voidaan tehdä konkreettisia arjen toimia ja näiden tekemistä tukevia fysioterapeuttisia harjoituksia.

Arjen askareisiin linkitetyt harjoitukset ovat hyvä motivaattori harjoitteluun. Toiminnan helpottuminen on myös suora viite harjoittelun tuloksellisuudesta. Seniorifysioterapiamme on asiakaslähtöistä, vaikuttavaa ja perustuu näyttöön.

fysioterapeutti seniorin kotiin

Seniorifysioterapia kotiin -palvelu sopii hyvin senioreille, veteraaneille ja muistikuntoutujille, joilla on fysioterapeuttisen kuntoutuksen tarve.

Meiltä saat ohjausta myös ravitsemukseen ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa.

Mihin kaikkeen vaikutetaan

Toimintamme tavoitteena on mahdollistaa ikääntyvien ja muistisairaiden mahdollisimman hyvä elämänlaatu, aktiivinen rooli ja sujuva arki omassa elinympäristössään.

  • Lisää lihasvoimaa
  • Liikkuvuuden ja notkeuden lisääntyminen
  • Liikunnan suunnittelu yksilöllisesti kuntoutujan lähtökohdat huomioiden
  • Luuston ja nivelten hyvinvointi
  • Kivunlievitys
  • Vaikuttaa myönteisesti muistin säilymiseen ja hidastaa muistin heikkenemistä
  • Tasapainon kehittyminen
  • Parempi aineenvaihdunta
  • Kuntoutuminen sairaalajakson jälkeen

Seniorifysioterapia ylläpitää, edistää ja ennaltaehkäisee

Liikkeelle alkukartoituksesta

Fysioterapiajakson alussa fysioterapeutti tekee alkukartoituksen, joka sisältää liikkumis- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisen kartoittamisen haastattelemalla ja havainnoimalla sekä fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä hyödyntäen.

Tavoitteet ja menetelmät

Alkukartoituksen pohjalta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa terapiajakson tavoitteet ja käytettävät terapeuttiset menetelmät. Kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan yhdessä sovituilla mittareilla kuntoutusjakson aikana.

Oman aktiivisuuden tärkeys

Asiakkaan oma aktiivisuus kuntoutusprosessissa on kuntoutumisen kannalta erittäin tärkeää. Fysioterapeuttimme ohjaavat asiakkaalle itsenäisesti toteutettavia harjoituksia ja tukevat asiakasta ja hänen lähiyhteisöään toimimaan kuntoutumista edistävällä tavalla arjessa.

Seniorimies hymyilee ja pitää sinistä pientä jumppapalloa käsissään Coronarian kotifysioterapiassa.

Miten seniorifysioterapiaan pääsee

Seniorifysioterapian asiantuntijalle saat ajan nopeasti. Voit varata ajan fysioterapeutin alkukartoitukseen soittamalla valtakunnalliseen ajanvarausnumeroomme p. 010 525 8801. Fysioterapeuttimme tulee luoksesi. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja. Voit tulla meille itsemaksavana asiakkaana, palvelusetelin kanssa tai maksusitoumuksella.

Varaa aika puhelimitse