Terapiaistunnon aikana psykologi ja naisasiakas hymyilevät toisilleen.

Mielenterveys ja psykiatria

Psykiatrian hoitoprosessi järkevästi johdettuna

Coronaria tarjoaa julkiselle sektorille, kuten kunnille ja sairaanhoitopiireille psykiatrian hoitoprosessin järkevästi johdettuna. Tavoitteenamme on potilaalle paras terveydellinen hyöty – jokaisella kohtaamisella.

Olemme tunnistaneet suomalaisessa mielenterveystyössä paljon haasteita, jotka vaihtelevat alueittain. Nämä haasteet on tunnistettavissa ja parannettavissa. Teemme vaikuttavia tuloksia usealla paikkakunnalla ja kohdennamme etäyhteyksien avulla spesialistiemme panoksen lähes minne tahansa Suomessa. Meillä on kokemusta aina yksittäisistä toimenpiteistä laajaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistukseen.


Hyödyt julkiselle sektorille

  • Kokonaisuuden hahmotus ja sen johtaminen
  • Erikoislääkärin osaaminen perusterveydenhuollon käytettävissä
  • Potilaiden nopeampi diagnoosi ja hoitoon pääsy
  • Toiminnan suorien ja välillisten kustannusten, sekä yhteiskunnallisten kulujen vähentyminen

Terapiaistunnon aikana psykologi ja miesasiakas hymyilevät toisilleen.

Yhteistyöllä olemme saavuttaneet huipputuloksia

Toimimme asiakkaidemme kanssa yhteistyössä tavalla, joka tehostaa olemassa olevaa toimintaa ja parantaa tuloksia. Tuotamme korkeatasoista sairaanhoitoa tutuissa tiloissa lähipalveluna, jossa potilaita ei juoksuteta turhaan toimenpiteestä toiseen. Meillä on mitatusti korkea henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys.

1. Asumispalveluanalyysi

Asumispalvelutarpeen ja toimintakyvyn analysointi ovat olennainen osa asumispalveluiden kustannushallintaa. Ilman systemaattista arviointimallia asukkaita sijoitetaan herkästi suoraan tehostetun palveluasumisen yksikköön, jolloin asumispalvelu-kustannukset nousevat suhteessa kokonaiskustannuksiin, eikä hoidon vaikuttavuuteen kiinnitetä huomiota. Asumispalveluanalyysiä tehtäessä toimimme yhteistyössä tilaajan mielenterveystyön kanssa laitospäivien vähentämiseksi.

Palvelu sisältää:

• asiantuntijahoitajat
• psykiatrin
• RAI-arvion
• palvelurakenteen suunnitelman kustannus-muutoksineen kerran tai toistuvasti

Palveluumme kuuluu asukkaiden palvelusuunnitelmien analysointi, toimintakyvyn arviointi, hoitoisuuden ja asumispalvelun asteen analysointi sekä hoitosuunnitelmien laatiminen. Tutuimman ympäristön periaatetta noudattamalla, kykenemme tarjoamaan asukkaalle parhaimman mahdollisen hoitoympäristön sekä mahdollisuuden itsenäiseen elämiseen.

2. Vastuupsykiatri

Coronaria vastuupsykiatrin avulla tarjoamme psykiatrian hoitoprosessin hallitusti ja koordinoidusti. Palvelussa yksi vastuupsykiatri tukee jokaista asukasta aina koko hoitojakson läpi ja on hoidon aikana säännöllisesti ja jatkuvasti läsnä niin tilaajan tiloissa kuin etäyhteyksin.

Vastuupsykiatri laatii asukkaiden hoitosuunnitelmat ja hoitaa säännölliset kontrollit yhdessä tilaajan henkilökunnan kanssa. Etävastaanottolaitteiston avulla psykiatri saadaan sinne, missä asiakkaat ovat. Lisäämällä lääkäripalvelujen saatavuutta, potilaiden erikoissairaanhoidon laitospäivät vähenevät.

Palvelu sisältää:

• psykiatrin
• tarvittavat koulutukset
• etävastaanottolaitteiston
• vuosittaisen laajan tilannekartoituksen
• kuukausittaisen etäkierron
• viikoittaisen konsultaation

3. Erikoispoliklinikka

Coronaria Erikoispoliklinikalla toimii moniammatillinen psykiatrinen tiimi, joka tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoidon avohoitoa tilaajan omissa tiloissa. Palvelumallin mukaisesti terveydenhuollon ammattilaiset tekevät potilaalle alkukartoituksen hoidontarpeesta mahdollisimman nopeasti. Kriisipalvelua tarjotaan 24/7 etäyhteyksien avulla. Nopea interventio on olennainen osa potilaan palveluntarpeen määrittämisessä ja parhaan hoitovastineen varmistamiseksi.

Palvelu sisältää:

• moniammatillisen psykiatrisen tiimin
• tarvittavat koulutukset
• kuntoutuksen
• lähetekontrollin
• hoitoketjut
• intervention
• sairausryhmäkohtaiset hoitomallinnukset
• etävastaanottolaitteiston


Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä

Oheisella lomakkeella voit tiedustella palveluistamme tai antaa palautetta. Muistathan jättää myös yhteystietosi, jotta voimme vastata viestiisi.
  • Yhteydenoton aihe * Required