Sosiaalihuollon ja lastensuojelun yksilö- ja perhetyö

Vankka osaamisemme luo asiakkaillemme sujuvampaa arkea ja täydentää kuntien omia palveluita. Coronarian sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ammattilaiset ovat erikoistuneet haasteellisesti oireilevien lasten ja nuorten sekä tukea kaipaavien perheiden kanssa työskentelyyn.

Palveluidemme tavoitteena on:

  • edistää yksilön ja perheen toimintakykyä
  • tarjota kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea
  • motivoida asiakasta tulevaisuusorientoituneesti
  • toteuttaa tavoitteellista ja ennaltaehkäisevää ohjaustyötä

Työssä paneudutaan asiakkaan arjen haasteisiin yksilö- ja perheterapeuttisen lähestymistavan, toiminnallisuuden ja keskusteluiden avulla. Palveluprosessi takaa kokonaisvaltaisen ja monialaisen tilannekartoituksen sekä suunnitelmallisen ohjauksen. Työ tehdään asiakkaan omassa elinpiirissä ja käytössä ovat myös viihtyisät tilamme Kuopion Tulliportinkadulla, jotka mahdollistavat rauhallisen keskusteluympäristön.

Lastensuojelu ja verkostotyö

Toimintamallimme mahdollistaa kuntien asiakkaille perus- ja erityistason palveluiden integroitumisen sekä nykyaikaiset hybridipalvelut: terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut saman katon alla. Ammattilaisina tiedämme, että saumaton yhteistyö ammattilaisten, asiakkaan ja tämän läheisverkoston kanssa lisää työn vaikuttavuutta ja helpottaa osapuolten arkea. Konsultatiivisena taustatukena toimivat Coronarian ammattilaiset sosiaalityön, psykologian, psykoterapian, neuropsykologian sekä lastenpsykiatrian aloilta.

Tarjoamme seuraavia palveluita:

  • Sosiaalihuoltolain mukaista erityisen tuen perhetyötä
  • Lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä
  • Perhetyön yksilötyötä alle 18-vuotiaille
  • Jälkihuollon yksilötyötä 18–24-vuotiaille

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää

Tea Koskelo
Sosiaalityöntekijä
p. 040 159 8076
tea.koskelo@coronaria.fi 

Tiia Pöntynen
Psykoterapeutti, tiimivastaava
p. 050 595 2177
tiia.pontynen@coronaria.fi