Fysioterapia

Tukea liikkumiseen

Fysioterapian tavoitteena on tukea ihmisen terveyttä ja hyvinvointia edistämällä hänen toimintakykyä sekä liikkumista arjessa. Fysioterapian avulla voidaan edistää muun muassa nivelten liikkuvuutta sekä lieventää kipua ja lihasten jännitystiloja. Fysioterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, fysioterapeutin ohjaamia aktiivisia harjoituksia, manuaalista terapiaa sekä erilaisia fysikaalisia hoitoja. Fysioterapeutti voi myös arvioida esimerkiksi liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja ohjata niiden käytössä. 

Fysioterapiasta voi olla hyötyä, jos on

 • – tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia
 • – neurologisia oireita tai sairaus
 • – kehitysviivästymä tai traumaperäinen muutos toimintakyvyssä
 • – nivel- tai lihaskipuja, turvotusta
 • – ikääntymiseen liittyviä muutoksia toimintakyvyssä
 1. yhdessä parempiin tuloksiin

Fysioterapiajakson alussa fysioterapeutti tutkii asiakkaan ja sen jälkeen sovitaan yhdessä terapiajakson tavoitteet, keinot sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden seurantamenetelmät. Asiakkaan oma aktiivisuus kuntoutusprosessissa on erittäin tärkeää. Fysioterapeutti ohjaa asiakkaalle itsenäisesti toteutettavia harjoitteita ja tukee asiakasta ja hänen lähiyhteisöään toimimaan kuntoutumista edistävällä tavalla arjessa. Kuntoutusjakson lopussa arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa fysioterapian vaikuttavuutta. 

Tarjoamme korkeatasoisia fysioterapiapalveluita eri-ikäisille asiakkaille. Palvelut voidaan toteuttaa toimipisteidemme lisäksi myös asiakkaalle tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa.

miten fysioterapiaan pääsee

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, jolloin Kela maksaa osan fysioterapiakustannuksista. Fysioterapiaan voi tulla myös Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Asiakas voi myös itse maksaa kuntoutuskustannukset. Meillä on sopimukset Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen tuottamisesta.

Coronarian Kuntoutuspalveluja tarjoavat yrityksemme ovat:

 • Coronaria Contextia (ent. Oy Contextia Ab)
 • Coronaria Terameri (ent. Terameri Oy)
 • Coronaria Frontaali (ent. Neuropsyklogipalvelu Frontaali Oy)
 • Coronaria Medica (ent. Medica Oy)
 • Coronaria Kanervo (ent. Fysio Kanervo Oy)
 • Medifamilia

Yritysten hallinnon yhteystiedot löydät tästä.

palvelunumeromme 010 525 8801