Fysioterapia

Tukea liikkumiseen

Fysioterapian tavoitteena on tukea yksilön terveyttä ja hyvinvointia edistämällä hänen toimintakykyään, työkykyään sekä liikkumistaan arjessa. Fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ja pyritään edistämään näitä yksilön omassa ympäristössä. Fysioterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, fysioterapeutin ohjaamia aktiivisia harjoituksia, manuaalista terapiaa sekä erilaisia fysikaalisia hoitoja. Fysioterapeutti voi myös arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja ohjata näiden käytössä.

Toimipisteissämme on tarjolla yksilö- ja ryhmäterapiaa ja fysioterapiaa saa myös etäpalveluna. Fysioterapeutit ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä ja fysioterapia perustuu tutkittuun tietoon. Terapeuttimme kuuluvat valtakunnalliseen Coronarian kuntoutuspalveluiden verkostoon, mikä mahdollistaa ammattilaistemme välille sujuvan moniammatillisen yhteistyön ja asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen kuntoutumisen.

Kenelle fysioterapiaa

Yksilön liikkumis- ja toimintakyky voi heikentyä esimerkiksi kivun, sairauden, vamman, kehitysviivästymän tai ikääntymisen seurauksena. Fysioterapia suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti yksilön tarpeiden mukaan.

Tarjoamme korkeatasoisia fysioterapiapalveluita kaiken ikäisille asiakkaille. Palvelut voidaan toteuttaa toimipisteidemme lisäksi myös asiakkaalle tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa tai palvelukodissa.

Palvelukokonaisuutemme:

  1. yhdessä parempiin tuloksiin

Fysioterapiajakson alussa fysioterapeutti tekee alkukartoituksen, mikä sisältää liikkumis- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisen kartoittamisen haastattelemalla ja havainnoimalla sekä fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä hyödyntämällä. Tämän pohjalta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa terapiajakson tavoitteet sekä käytettävät terapeuttiset menetelmät. Kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan yhdessä sovituilla mittareilla kuntoutusjakson aikana.

Asiakkaan oma aktiivisuus kuntoutusprosessissa on erittäin tärkeää. Fysioterapeuttimme ohjaavat asiakkaalle itsenäisesti toteutettavia harjoitteita ja tukevat asiakasta ja hänen lähiyhteisöään toimimaan kuntoutumista edistävällä tavalla arjessa. Fysioterapeuttimme ovat osa Coronaria kuntoutuspalveluiden alueellista moniammatillista tiimiä ja hyödyntävät tarvittaessa muiden asiantuntijoiden osaamista asiakkaan kuntoutukseen liittyen. Moniammatillinen työyhteisömme mahdollistaa eri terapioiden tavoitteiden yhtenäistämisen, mikä edistää kokonaisuutena parhaiten asiakkaan tavoitteiden saavuttamista. Kuntoutusjakson lopussa arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa fysioterapian vaikuttavuutta ja tehdään jatkosuunnitelma.

miten fysioterapiaan pääsee

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, jolloin Kela maksaa osan fysioterapiakustannuksista. Fysioterapiaan voi tulla myös Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Asiakas voi myös itse maksaa kuntoutuskustannukset. Meillä on sopimukset Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen tuottamisesta.

> Kela- miten haet kuntoutukseen?
> Miten Coronarian kuntoutuspalveluihin pääsee?

palvelunumeromme 010 525 8801 

 

Haluatko lisätietoa terapiapalveluistamme?

Täytä yhteystietosi ja kirjoita viestisi. Olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse.