Kipukuntoutus

Kroonisesta kivusta puhutaan, kun kipu on kestänyt yli 6kk. Pitkäaikaisen kivun taustalla voi olla kudos- tai hermojärjestelmän vaurio esimerkiksi tapaturman seurauksena. Krooninen oire vaikuttaa ihmisen koko elämän alaan ja toimintakykyyn. Vaikka krooninen kipu ei välttämättä näy päällepäin, se vaikuttaa yksilön kaikkiin elämän osa-alueisiin ja heikentää elämänlaatua.

Yksilön oma kokemus kivusta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn on merkityksellisin tekijä kipukuntoutuksessa. Kipukokemukseen vaikuttavat kiputuntemuksen lisäksi mm. opitut toimintamallit, tunteet ja uskomukset sekä elämäntilanne. Fysioterapeuttimme ovat kouluttautuneet ymmärtämään kroonista kipua laaja-alaisena toimintakykyyn vaikuttavana tekijänä, jonka ilmenemiseen pystytään fysioterapeuttisin menetelmin vastaamaan.

Fysioterapia ja toimintaterapia sekä asiantuntijoiden ohjaama itsenäinen harjoittelu ovat olennaisessa roolissa kipukuntoutuksessa. Coronarian moniammatilliseen verkostoon kuuluu myös psykologeja ja psykoterapeutteja. Moniammatillinen lähestymistapa kivunhoitoon parantaa tutkitusti hoidon tuloksia. Kipukuntoutuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan kivunhallintaa  ja toimintakykyä ohjaamalla tähän konkreettisia keinoja, joita asiakas voi hyödyntää arjessaan.

Akupunktio

Lymfaterapia

Mihin kipukuntoutus perustuu

Kipukuntoutuksessamme  haluamme vahvistaa asiakkaan kokemusta kuulluksi tulemisesta ja korostamme asiakkaan merkityksellistä roolia itse oman kehonsa asiantuntijana. Jokaiselle asiakkaalle tehdään kokonaisvaltainen alkukartoitus, jossa kartoitetaan laajasti kipuun vaikuttavien tekijöiden ilmenemistä asiakkaan arjessa. Alkukartoituksen pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapian tavoitteet sekä sovitaan käytettävistä terapiamenetelmistä.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen harjoitusohjelma, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat ja kiinnostuksen kohteet. Fysioterapeuttimme ohjaavat asteittain etenevään harjoitteluun kivun provosoitumisen ehkäisemiseksi.

Miten fysioterapiaan pääsee

Kipukuntoutukseen erikoistuneen fysioterapeuttimme vastaanotolle voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itse maksava asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan kuntoutuksen palveluntarjoaja.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme