Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta. Koulutetut fysioterapeuttimme ovat perehtyneet lapsen normaaliin psykomotoriseen kehitykseen ja sen muutoksiin eri ikäkausina sekä vammojen ja sairauksien aiheuttamiin muutoksiin lapsen liikuntakyvyssä.

Lasten fysioterapian tarkoituksena on tukea lapsen sensomotorista ja liikunnallisten taitojen kehittymistä hänelle luonnollisessa arjen ympäristössä. Jokaiselle lapselle tehdään fysioterapeuttinen alkukartoitus, jonka pohjalta määritellään fysioterapian tarve, johon fysioterapialla pyritään vastaamaan. Alkukartoituksen perusteella tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma, jossa huomioidaan lapsen henkilökohtaiset voimavarat ja kiinnostuksen kohteet. Fysioterapian tavoitteet laaditaan yhteistyössä lapsen ja hänen lähiyhteisönsä aikuisten kanssa. Lapsen kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että lähiyhteisössä on yhteinen ymmärrys lapsen kuntoutumista edistävästä toiminnasta. Fysioterapeuttimme ohjaavat lähiyhteisöä lapsen liikkumista tukevaan ja aktivoivaan arjen toimintaan.

Lapsen fysioterapiassa hyödynnämme monipuolista välineistöä sekä
luonnollisesti liikkumaan aktivoivia ympäristöjä. Fysioterapia voi toteutua toimipisteidemme lisäksi esimerkiksi lapsen kotona, päiväkodissa, koulussa, ulkona, lasten liikuntapuistoissa tai yksilöllisenä allasterapiana. Harrastekokeilut voivat olla osa lasten fysioterapiaa.

Miten fysioterapiaan pääsee

Lapsen arjessa olevat aikuiset ovat tärkeässä roolissa lapsen liikkumis- ja
toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden huomioinnissa. Huolien kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan ne voi jakaa lasten fysioterapiaan erikoistuneen asiantuntijamme kanssa.

Lasten fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tutustu Tiedosta taidot -klinikkaamme