Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Lähtökohtana on kehon ja mielen muodostama kokonaisuus sekä näiden välinen vuorovaikutus. Ihminen ilmentää kehonsa kautta erilaisia tunnetiloja ja psyykkisiä oireita. Tunteen ja ruumiintuntemuksen erottaminen voi olla vaikeaa ja tämä voi näkyä lihasjännityksenä tai muuttuneena hengityksenä.  Psykofyysisen fysioterapian menetelmin voidaan edistää esimerkiksi kehon hahmottamista, lievittää kipua, oppia stressinhallintaa ja rentoutumista sekä lisätä yksilön tietoisuutta omista voimavaroistaan.

Kenelle

Suosittelemme psykofyysistä fysioterapiaa erityisesti henkilöille, joilla on

> Ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä tai paniikkikohtausoireilua
> Stressiä, uupumusta tai masennusta
> Unihäiriöitä
> Pitkittynyttä kipua
> Syömishäiriö
> Vaikeuksia oman kehon hahmottamisessa ja perusliikkumisessa
> Traumaperäistä oireilua

lue lisää kipukuntoutuksestamme

Mihin psykofyysinen fysioterapia perustuu

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Se mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Olennaista on, että ihminen oppii ymmärtämään itseään kokemuksen kautta. Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneet ammattilaisemme auttavat kehon viestien tulkinnassa ja omien tuntemuksien lähestymisessä.

Fysioterapeutti tekee aina ensin laajan alkukartoituksen, jonka pohjalta määritellään yhdessä asiakkaan kanssa terapian tavoitteet asiakkaan voimavarat ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Fysioterapiassa hyödynnetään mm. hengitysharjoituksia, liike- ja liikkuvuusharjoituksia, pehmytkudoskäsittelyä sekä kehonhahmottamista edistäviä harjoituksia.

Miten fysioterapiaan pääsee

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeuttimme vastaanotolle voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme