SenioriFysioterapiaa kotiin

Kotiympäristössä toteutettavalla SenioriFysioterapialla liikkumista ja omatoimista suoriutumista tukeva harjoittelu pystytään sujuvasti linkittämään Seniorin arkiaskareisiin ja elinympäristöön. Fysioterapeutti tulee asiakkaan luo. SenioriFysioterapia kotiin sopiikin hyvin senioreille, veteraaneille ja muistikuntoutujille, joilla on fysioterapeuttisen kuntoutuksen tarve. Meiltä saat ohjausta myös ravitsemukseen ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa.

SenioriFysioterapia voidaan toteuttaa Seniorin kodin lisäksi myös kodin lähiympäristössä, sairaalassa tai palvelukodissa. Kuntoutumista edistävässä harjoittelussa voidaan tehdä konkreettisia arjen toimia sekä näiden tekemistä tukevia fysioterapeuttisia harjoituksia. Arjen askareisiin linkitetyt harjoitukset ovat hyvä motivaattori harjoitteluun. Toiminnan helpottuminen on myös suora viite harjoittelun tuloksellisuudesta. SenioriFysioterapiamme on asiakaslähtöistä, vaikuttavaa ja perustuu näyttöön.

Mihin SenioriFysioterapia perustuu?

SenioriFysioterapiassa tarjoamme asiakkaillemme toimintakykyä ylläpitävää, kuntoutumista edistävää sekä ennaltaehkäisevää fysioterapiaa.

Fysioterapiajakson alussa fysioterapeutti tekee alkukartoituksen, mikä sisältää liikkumis- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisen kartoittamisen haastattelemalla ja havainnoimalla sekä fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä hyödyntäen. Tämän pohjalta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa terapiajakson tavoitteet sekä käytettävät terapeuttiset menetelmät. Kuntoutuksen vaikuttavuutta seurataan yhdessä sovituilla mittareilla kuntoutusjakson aikana.

Asiakkaan oma aktiivisuus kuntoutusprosessissa on kuntoutumisen kannalta erittäin tärkeää. Fysioterapeuttimme ohjaavat asiakkaalle itsenäisesti toteutettavia harjoituksia ja tukevat asiakasta ja hänen lähiyhteisöään toimimaan kuntoutumista edistävällä tavalla arjessa. Toimintamme tavoitteena on mahdollistaa ikääntyvien ja muistisairaiden mahdollisimman hyvä elämänlaatu, aktiivinen rooli ja sujuva arki omassa elinympäristössään.

Fysioterapian hyödyt

  • > Lisää lihasvoimaa
  • > Luuston ja nivelten hyvinvointi
  • > Tasapainon kehittyminen
  • > Liikkuvuuden ja notkeuden lisääntyminen
  • > Kivun lievitys
  • > Liikunnan suunnittelu yksilöllisesti kuntoutujan lähtökohdat huomioiden
  • > Vaikuttaa myönteisesti muistin säilymiseen ja hidastaa muistin heikkenemistä

Miten fysioterapiaan pääsee?

SenioriFysioterapian asiantuntijalle saat ajan nopeasti. Voit varata ajan fysioterapeutin alkukartoitukseen soittamalla valtakunnalliseen ajanvarausnumeroomme. Fysioterapeuttimme tulee luoksesi. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja. Voit varata ajan meille lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana. Maksuttomia alkukartoituksia rajallinen määrä.

Varaa aika maksuttomaan fysioterapeutin alkukartoitukseen kotiisi P. 010 525 8801