Voice Massage

Voice Massage on äänentuottoon osallistuvien lihasten ja alueen muiden kudosten käsittelyä, jossa erilaisten hieronta- ja venytysotteiden avulla hoidetaan ylävartalon, kaulan ja kasvojen aluetta. Samalla havainnoidaan hengitystapaa ja ohjataan asiakasta äänenkäytön kannalta taloudelliseen ja tarkoituksenmukaiseen hengitykseen. Myös varsin usein äänihäiriöiden taustalla vaikuttavat purennan toiminnanhäiriöt huomioidaan käsittelyssä, ja tarvittaessa asiakas ohjataan muille asiantuntijoille.

Tavoitteena on tasapainottaa äänentuottoon osallistuvien lihasryhmien toimintaa, ja siten ehkäistä jännitystiloista johtuvia äänihäiriöitä. Ylikuormittuneita ja jännittyneitä lihaksia rentouttamalla luodaan edellytyksiä tasapainoiselle puhe- ja lauluäänen tuottamiselle. Käsittelyä käytetään myös tukihoitona puheterapeutin tai foniatrin toteuttamassa äänihäiriöiden terapiassa.

Oman kehon tuntemuksen lisääminen sekä jännityksen ja tarpeettoman lihastyön tunnistamisen oppiminen ovat osa terapiaa. Kotiharjoitteet auttavat osaltaan asiakasta oppimaan uutta tapaa hengittää ja käyttää vartaloaan ja ääntään.

Ensimmäiseen terapiakertaan varataan 60 – 75 minuuttia, seuraaviin tarpeen mukaan 45 tai 60 min. Alussa voi olla hyväksi parikin terapiakertaa viikossa, ja jatkossa jotkut asiakkaat hyötyvät esim. puolivuosittaisista käsittelyistä oman harjoittelun tukena. Vaikeissa ääniongelmissa kannattaa hakeutua foniatrille, joka tietyin edellytyksin voi antaa myös maksusitoumuksen Voice Massage –käsittelyyn.

Voice Massage sopii kaikille ääniammattilaisille kuten laulajille, opettajille ja näyttelijöille. Palveluammateissa työskentelevät hyötyvät myös rennommasta, helpommasta ja eloisammasta äänen käytöstä. Monet asiakkaat kertovat päänsärkyjen helpottuneen tai hävinneen, ylävartalon keventyneen ja avautuneen, ja hengityksen vapautuneen. Käsittelyä voi erityisesti suositella myös astmaatikoille.

Voice Massagea käytetään myös helpottamaan nielemistä, puhumista ja hengittämistä silloin, kun ne ovat vaikeutuneet liittyen neurologisiin sairauksiin kuten Parkinson, MS tai ALS.

Voice Massageen erikoistuneen fysioterapeuttimme vastaanotolle voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja.