musiikkiterapia

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Musiikkiterapiaa toteutetaan osana asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa tai omana erillisenä kuntoutus- ja hoitomuotona.

Musiikkiterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi fyysisten tai psyykkisten sairauksien kuntoutus tai positiivisten tulosten saavuttaminen asiakkaan eri tavoitekokonaisuuksissa.

saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia on tehokas kuntoutusmuoto vauvasta vaariin. Musiikkiterapian elementtejä ovat mm. rytmi, harmonia, melodia, äänensävy ja dynamiikka.

Tarjoamme musiikkiterapiapalveluita Oulun alueella ja ympäristökunnissa.