Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeistä kuntoutusta omista voimavaroista

Neuropsykiatrinen valmennus on suunniteltu tukemaan psyykkisesti lasta, nuorta tai aikuista selviytymään arjen haasteista omien vahvuuksiensa avulla.

Kuntoutus on erittäin käytännönläheistä voimavara- ja ratkaisukeskeistä kuntoutusta perustuen asiakkaan omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin auttaa itse itseään. Kuntoutus voi myös olla toiminnanohjauksellista. 

Kuntoutuksen tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi

  1. – arjen- ja ajanhallintaan
  2. – erityispiirteiden työstämiseen
  3. – itsetuntemuksen vahvistamiseen
  4. – sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen harjoitteluun
  5. – oppimistekniikoiden hallintaan
  6. – opintojen tai muu vaihtoehdon löytämiseen ja eteenpäinviemiseen

MITEN VALMENNUKSEEN PÄÄSEE?

Neuropsykiatriseen valmennukseen voi tulla itse maksaen tai terveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon ostopalveluna.