Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuksen aiheena voivat olla kehitykselliset oppimisvaikeudet (esimerkiksi lukivaikeus), neuropsykiatriset häiriöt (esimerkiksi ADHD ja autismin kirjon häiriöt) sekä neurologisiin sairauksiin ja onnettomuuksissa saatuihin aivovammoihin liittyvät muutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä. Kuntoutuksen tavoitteena on lieventää kognitiivisista vaikeuksista johtuvia haittoja sekä vahvistaa tiedonkäsittelyä ja toimintakykyä arkipäivän elämässä koulussa, kotona ja työelämässä.

Neuropsykologi arvioi mielenterveysongelmien, elämän kriisitilanteiden ja työssäjaksamisen lisäksi oppimistaitoja ja kognitiivista toimintakykyä, esimerkiksi

  • – muistia
  • – tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta
  • – kielellisiä toimintoja
  • – visuaalista hahmottamista
  • – kognitiivista nopeutta
  • – tiedonkäsittelyn sujuvuutta

Psykologipalveluihin kuuluu usein tiivis yhteistyö asiakkaan lähiympäristön, kuten koulun tai työpaikan kanssa. Lasten ja nuorten tutkimukset tehdään yleensä yhteistyössä oppilashuollon kanssa.