Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus

Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, joilla on tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai puutteita sosiaalisissa taidoissa. Myös muita oppimisvaikeuksia voi olla. Ryhmissä keskitytään toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden sekä sosiaalisten taitojen kuntouttamiseen. Ryhmässä kuntoutetaan lasten taitoja ja valmiuksia strukturoidun ohjelman avulla. Ryhmät kokoontuvat yleensä alkusyksystä loppukevääseen viikoittain n. 40-45 kerran (á 90 min) jakson, jonka päättyessä arvioidaan jatkokuntoutuksen tarve. Ryhmissä on 3-5 lasta ja kaksi ryhmänohjaajaa. Lastenryhmien rinnalla
kokoontuvat harvajaksoisemmin myös vanhempainryhmät.