Neuropsykologinen yksilökuntoutus

Neuropsykologinen yksilökuntoutus toteutetaan yksilöllisesti laadittujen kuntoutustavoitteiden mukaan. Kuntoutuksen pohjana on aina laaja neuropsykologinen tutkimus, joka tarpeen mukaan tehdään kokonaan tai täydennetään kuntoutusjakson alussa. Neuropsykologista yksilökuntoutusta on tarjolla ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Suurin asiakasryhmä on peruskoulun oppilaat, joilla on lukemaan, kirjoittamaan tai laskemaan oppimisen vaikeuksia. Myös esikouluikäisiä lapsia käy kuntoutuksessa. Kuntoutuksen aikana tehdään yhteistyötä vanhempien ja koulun tai päiväkodin kanssa. Yhden kuntoutusjakson pituus vaihtelee yleensä 15-20 kerran (á 45 min) välillä. Jakson päättyessä arvioidaan jatkokuntoutuksen tarve.