Psykologi

Toimintakykyä arkeen

Psykologimme ovat käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntijoita. He arvioivat asiakkaan elämäntilanteen haasteita, tarjoavat tukikeskusteluja ja ohjaavat tarvittaessa psyko-, ryhmä- tai perheterapiaan. Psykologiapalvelumme on suunniteltu lieventämään kognitiivisista vaikeuksista johtuvia haittoja sekä vahvistamaan tiedonkäsittelyä ja toimintakykyä arkipäivän elämässä koulussa, kotona ja työelämässä.

Psykologipalveluihimme kuuluu usein tiivis yhteistyö asiakkaan lähiympäristön, kuten koulun tai työpaikan kanssa. Lasten ja nuorten tutkimukset tehdään yleensä yhteistyössä oppilashuollon kanssa.

Psykologi auttaa muun muassa

  1. – mielenterveysongelmissa
  2. – elämän kriisitilanteissa
  3. – työssäjaksamisessa

Neuropsykologi arvioi lisäksi oppimistaitoja ja kognitiivista toimintakykyä, esimerkiksi

  1. – muistia
  2. – tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta
  3. – kielellisiä toimintoja
  4. – visuaalista hahmottamista
  5. – kognitiivista nopeutta
  6. – tiedonkäsittelyn sujuvuutta

Neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuksen aiheena voivat olla kehitykselliset oppimisvaikeudet (esimerkiksi lukivaikeus), neuropsykiatriset häiriöt (esimerkiksi ADHD ja autismin kirjon häiriöt) sekä neurologisiin sairauksiin ja onnettomuuksissa saatuihin aivovammoihin liittyvät muutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä.

MITEN VASTAANOTOLLE PÄÄSEE

Psykologin vastaanotolle voi tulla joko ilman lähetettä tai lääkärin lähetteellä. Neuropsykologisiin tutkimuksiin tullaan tavallisimmin lääkärin lähetteellä, jolloin tutkimuksiin voi saada Kelan korvauksen.

kysy lisää numerosta 010 525 8801

PSYKOLOGI - TULE MUKAAN HYVINVOINNIN ILTAPÄIVÄÄN!

Tule hakemaan vinkkejä omaan hyvinvointiin ja asiakastyöhön! Hyvinvoinnin iltapäivä järjestetään 11 paikkakunnalla ympäri Suomen.

Lue lisää