Psykologipalvelut

Psykologi työskentelee ihmisen käyttäytymisen, tunne-elämän, ajattelun ja oppimisen ilmiöiden parissa. Arvioimme asiakkaan elämäntilannetta, teemme psykologisia tutkimuksia, osallistumme asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun sekä annamme hoitosuosituksia. Psykologi tekee ennaltaehkäisevää työtä tukien asiakasta elämän kriiseissä ja henkiseen hyvinvointiin liittyvissä huolissa sekä auttaa diagnosoitujen psyykkisten vaikeuksien hoidossa. Teemme moniammatillista ja tiivistä yhteistyötä asiakkaan lähiympäristön, kuten koulun kanssa.

PSYKOLOGISET TUTKIMUKSET

Psykologisia tutkimuksia ja arviointeja tehdään, kun halutaan kartoittaa esimerkiksi:

  • > lapsen tai nuoren kehitystasoa, oppimisedellytyksiä tai mahdollisten kouluvaikeuksien syitä
  • > lapsen tai nuoren tunne-elämää ja vuorovaikutussuhteita
  • > aikuisen mielialaa, elämäntilannetta, työkykyä tai persoonallisuutta
  • > mahdollisia psyykkisiä oireita ja hoidon tarvetta

Psykologi suunnittelee tutkimuskokonaisuuden arviointipyynnön perusteella ja asiakkaalle soveltuen. Psykologinen arvio aloitetaan taustatietojen kartoituksella ja haastattelulla, jonka jälkeen tehdään tarpeen mukaan erilaisia psykologisia testejä. Perusteellinen psykologinen tutkimus edellyttää usein useampia käyntikertoja psykologin vastaanotolla. Tutkimusten pohjalta psykologi antaa suullisen palautteen sekä kirjoittaa lausunnon jatkosuosituksineen.

Lue lisää neuropsykologisista tutkimuksista

PSYKOLOGIN VASTAANOTTOPALVELUT

Psykologi voi tarjota ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

  • > vanhempien tukeminen lasta koskevissa huolissa ja perhe-elämän ongelmatilanteissa
  • > erilaisissa elämän kriisitilanteissa ja ihmissuhdepulmissa
  • > työssäjaksamis- tai opiskeluvaikeuksissa
  • > mieliala-, jännitys-, unettomuus- ja stressioireissa

Psykologin vastaanoton tavoitteena on tukea psyykkistä hyvinvointia, auttaa jäsentämään asiakkaan tilannetta sekä tarvittaessa auttaa löytämään ratkaisuja psyykkistä kuormitusta aiheuttaviin tilanteisiin yhdessä asiakkaan kanssa.

ETÄPSYKOLOGIPALVELUT

Tarjoamme psykologin palveluita myös etävastaanottotoimintana. Etävastaanotto tapahtuu tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä asiakkaan kotona tai esimerkiksi terveysaseman tiloissa. Etäpsykologipalvelumme kattaa psykologin keskustelutukijaksot, omahoito-ohjelmia verkossa psykologin tukemana sekä psykologisia arvioita.

MITEN VASTAANOTOLLE PÄÄSEE?

Psykologin vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana. Teemme myös yhteistyötä esimerkiksi kuntien ja sairaanhoitopiirien ja heidän asiakkaidensa kanssa, ja tarvittaessa voit pyytää lähetettä omalta hoitavalta taholtasi. Jos mietit mahdollista psykologipalveluiden tarvetta itsellesi tai perheenjäsenellesi, voit varata ajan arviointikäynnille, jossa psykologimme kertoo tarkemmin hoitomahdollisuuksista ja antaa suosituksia jatkoon.


MEILTÄ MYÖS TYÖNOHJAUS- JA KONSULTAATIOPALVELUT AMMATTILAISILLE!

Laaja asiantuntijaverkostomme tarjoaa monipuolisesti työnohjausta sekä konsultaatiopalveluita terveyden- ja sosiaalihuollon sekä oppilashuollon henkilöstölle joko lähipalveluna tai etäohjauksena. Työnohjaus- ja konsultaatiopalvelut räätälöidään tarpeiden mukaisesti.

 

Haluatko lisätietoa terapiapalveluistamme?

Täytä yhteystietosi ja kirjoita viestisi. Olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse.