Psykologipalvelut

Toimintakykyä arkeen

Psykologi työskentelee ihmisen käyttäytymisen, tunne-elämän,
ajattelun ja oppimisen ilmiöiden parissa. Arvioimme asiakkaan elämäntilannetta, teemme psykologisia tutkimuksia, osallistumme
asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun sekä annamme
hoitosuosituksia. Psykologi tekee ennaltaehkäisevää työtä
tukien asiakasta elämän kriiseissä ja henkiseen hyvinvointiin
liittyvissä huolissa sekä auttaa diagnosoitujen psyykkisten vaikeuksien
hoidossa. Teemme moniammatillista ja tiivistä yhteistyötä
asiakkaan lähiympäristön, kuten koulun kanssa.

PSYKOLOGIPALVELUITA OVAT ESIMERKIKSI

 • – Lasten psykologiset tutkimukset, esim. kouluvalmius- ja oppimisvaikeustutkimukset
  – Vanhempien tukeminen lasten kasvatusasioissa ja perhe-elämän ongelmatilanteissa
  – Terveydenhuollon- tai koulun työntekijöiden konsultaatio
  – Aikuisten psykologiset tutkimukset, esim. mielialaa tai persoonallisuutta kartoittavat tutkimukset
  – Psykologinen tuki mm.työssäjaksamis- ja opiskeluvaikeuksissa, mieliala-,
  stressi-, jännitys-, ja unettomuusoireissa sekä ihmissuhdepulmissa

Psykologimme ovat käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntijoita. He arvioivat asiakkaan elämäntilanteen haasteita, tarjoavat tukikeskusteluja ja ohjaavat tarvittaessa psyko-, ryhmä- tai perheterapiaan. Psykologiapalvelumme on suunniteltu lieventämään kognitiivisista vaikeuksista johtuvia haittoja sekä vahvistamaan tiedonkäsittelyä ja toimintakykyä arkipäivän elämässä koulussa, kotona ja työelämässä.

Psykologipalveluihimme kuuluu usein tiivis yhteistyö asiakkaan lähiympäristön, kuten koulun tai työpaikan kanssa. Lasten ja nuorten tutkimukset tehdään yleensä yhteistyössä oppilashuollon kanssa.

Psykologipalveluitamme ovat myös neuropsykologiset palvelut sekä etäpsykologipalvelut

Neuropsykologipalvelut

Neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuksen aiheena voivat olla kehitykselliset oppimisvaikeudet (esimerkiksi lukivaikeus), neuropsykiatriset häiriöt (esimerkiksi ADHD ja autismin kirjon häiriöt) sekä neurologisiin sairauksiin ja onnettomuuksissa saatuihin aivovammoihin liittyvät muutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä.

Neuropsykologi arvioi lisäksi oppimistaitoja ja kognitiivista toimintakykyä, esimerkiksi

 1. – muistia
 2. – tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta
 3. – kielellisiä toimintoja
 4. – visuaalista hahmottamista
 5. – kognitiivista nopeutta
 6. – tiedonkäsittelyn sujuvuutta

MITEN VASTAANOTOLLE PÄÄSEE

Psykologin vastaanotolle voi tulla joko ilman lähetettä tai lääkärin lähetteellä. Neuropsykologisiin tutkimuksiin tullaan tavallisimmin lääkärin lähetteellä, jolloin tutkimuksiin voi saada Kelan korvauksen.

kysy lisää numerosta 010 525 8801