Psykologipalvelut aikuisille

PSYKOLOGIPALVELUITA ELÄMÄN ERI VAIHEISIIN

Psykologin apuun voit turvautua yksittäisessä huolessa tai esimerkiksi silloin kun mietit tarvittaisiinko tilanteessasi psyykkisen toimintakyvyn arviota, esimerkiksi muistin, mielialan, oppimisen, tunne-elämän, työkyvyn tai elämänhallinnan alueella.  Onko normaalia ajatella, toimia tai tuntea näin? Mikä voisi auttaa minua selviytymään paremmin arjessa/opinnoissa/työssä? mm. nämä ovat kysymyksiä, joissa voit saada apua psykologilta. Psykologin tavoitteena on tukea ja vahvistaa yksilön ja perheen voimavaroja. Psykologi voi myös ottaa kantaa ja tukea jatko-tutkimusten käynnistämisessä. Sen lisäksi, että psykologimme auttavat yksilöä ja perhettä, ovat he myös työyhteisöjen, organisaatioiden ja yhdistysten käytettävissä erityisasiantuntijoina, kouluttajina sekä työnohjaajina.

Psykologi on ihmisen kehityksen, käyttäytymisen, tunne-elämän, vuorovaikutuksen ja oppimisen asiantuntija. Hänellä on ammattitaito auttaa yksilöitä ja ryhmiä. Kaikki psykologimme ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattilaisia. Peruskoulutuksen lisäksi heillä on runsaasti ammatillista lisäkoulutusta sekä useimmilla myös joko erikoispsykologin (neuropsykologia, lapsi- ja kehityspsykologia, työpsykologia), psykoterapeutin tai kouluttaja- työnohjaajan pätevyys.

MILLOIN PSYKOLOGI VOI OLLA AVUKSI?

Silloin, kun sinä tarvitset tukea, ohjausta ja neuvoja

  • > Oman jaksamisen ja elämänhallinnan kysymyksissä
  • > Kriisiin tai mielialaan liittyen
  • > Työ- ja toimintakyvyn muutoksissa
  • > Vanhemmuuteen liittyen
  • > Lapsen tai nuoren kehitykseen tai ongelmiin liittyen
  • > Ikääntymiseen liittyvissä ongelmissa kuten muisti, mieliala, jaksaminen
  • > Työelämän haasteissa ja esimerkiksi esimiestyössä

MITÄ TARJOAMME?

  • > Psykologin keskustelukäyntejä vastaanotolla toimipisteissämme tai etäpalveluina videopuhelun välityksellä
  • > Keskustelujaksoja, jonka ohella käydään läpi mielenterveyttä ja hyvinvointia edistäviä verkko-ohjelmia, jotka ovat tutkitusti tehokkaita mm. masennukseen, ahdistukseen, jännitykseen, stressiin ja unettomuuteen
  • > Psykologisia tutkimuksia liittyen tunne-elämään, persoonallisuuteen, muistiin ja oppimiseen, sekä diagnostiikan tueksi

MITEN PSYKOLOGILLE PÄÄSEE?

Psykologin vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana. Teemme myös yhteistyötä esimerkiksi kuntien ja sairaanhoitopiirien ja heidän asiakkaidensa kanssa, ja tarvittaessa voit pyytää lähetettä omalta hoitavalta taholtasi. Jos mietit mahdollista psykologipalveluiden tarvetta itsellesi tai perheenjäsenellesi, voit varata ajan arviointikäynnille, jossa psykologimme kertoo tarkemmin hoitomahdollisuuksista ja antaa suosituksia jatkoon.

Tarjoamme psykologin palveluita myös etävastaanottotoimintana. Etävastaanotto tapahtuu tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä asiakkaan kotona tai esimerkiksi terveysaseman tiloissa. Etäpsykologipalvelumme kattaa psykologin keskustelutukijaksot, omahoito-ohjelmia verkossa psykologin tukemana sekä psykologisia arvioita.