Psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus

Psykologisia ja neuropsykologisia tutkimuksia on tarjolla lapsille ja nuorille. Psykologiset tutkimukset kohdistuvat ensisijassa kognitiivisen kehitystason arviointiin ja kouluvalmiuksien arviointiin. Ne toteutetaan yleensä 4-5 käyntikertana (á 45 min) ja sisältävät sekä suullisen että kirjallisen palautteen. Neuropsykologisissa tutkimuksissa selvitellään laaja-alaisemmin mm. oppimisvaikeuksien syitä. Neuropsykologisiin tutkimuksiin varataan aikaa yleensä 8-10 käyntikertaa (á 45 min). Jos kognitiivinen kehitystasoarvio on juuri tehty, niin neuropsykologisiin lisätutkimuksiin varataan yleensä 5-6 käyntikertaa.