Psykoterapia

Psykoterapia auttaa kaiken ikäisiä ja erilaisissa elämänvaiheissa olevia selviytymään paremmin elämän, arjen sekä mahdollisten toistuvien ongelmien kanssa. Psykoterapeutin tavoitteena on antaa psykologista apua ja ammattilaisen näkökulmaa, joka parantaa asiakkaan elämänlaatua. Asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa, tavoitteena vahvistaa asiakkaan itsetuntemusta, omien ajatusten ja tunteiden sekä kokemusten tunnistamista.  Tätä kautta asiakkaan itsearvostus vahvistuu, ja hänen on mahdollista toimia ja tehdä valintoja hyvinvointia ja voimavaroja rakentavaan suuntaan. 

 Asiakkaan ongelmat voivat olla lähtöisin esimerkiksi ahdistuneisuudesta, työssä koetusta stressistä, perheensisäisistä vaikeuksista tai lapsuudesta. Psykoterapian tavoitteena on kehittää keinoja sekä voimavaroja, jotka helpottavat asiakkaan elämää. Tunne-elämän ongelmat, vaikeudet perheessä, mielenterveyden häiriöt, masennus tai ahdistuneisuus ovat esimerkiksi syitä hakeutua psykoterapiaa. Myös parisuhdeongelmat, päihteiden käyttö ja läheisen menetys ovat yleisiä syitä hakeutua psykoterapiaan. 

MIHIN PSYKOTERAPIA PERUSTUU?

Psykoterapia perustuu ongelmanratkomiseen puheen, vuorovaikutuksen ja erilaisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on tunnistaa asiakkaan toimintatapoja ja vuorovaikutussuhteita sekä selkeyttää, mitkä niistä aiheuttavat hankaluuksia asiakkaalle. Psykoterapiaa on mahdollista toteuttaa pelkästään asiakkaan ja psykoterapeutin välillä tai erilaisissa terapiamuodoissa kuten perhe-, parisuhde- tai ryhmäpsykoterapiassa. Psykoterapeutit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka ovat käyneet monivuotisen koulutuksen psykoterapiaan liittyvästä teoreettisesta viitekehyksestä sekä hyväksi todetuista hoitomalleista. Usein psykoterapeutit ovat erikoistuneet tiettyyn terapeuttiseen menettelytapaan, jotta elämän ongelmakohtaa voitaisiin tulkita paremmin. Terapeuttisia viitekehyksiä ovat esimerkiksi kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, integratiivinen, perheterapeuttinen tai psykodynaaminen psykoterapia.

ALOITUS 
Psykoterapia lähtee liikkeelle asiakkaan omasta tahdosta hakea apua. Elämäntilanteeseen liittyvät tai lyhytkestoiset oireet voidaan hoitaa lyhyemmillä hoitojaksoilla (muutamasta käynnistä muutaman kuukauden hoitosuhteeseen), kun taas monitahoinen ja pitkään kestänyt hankala oireilu voidaan hoitaa säännöllisellä ja pitkäkestoisella hoitosuhteella. Hoitosuunnitelmaa tehdessä psykoterapeutin suositus sekä asiakkaan oma näkemys tilanteesta otetaan huomioon.
Terapiaan voit tulla myös itse maksavana ilman lääkärin lähetettä. Yksityisasiakkaana voit hakeutua asiakkaaksi myös koulutuksessa olevan psykoterapeutin vastaanotolle.

ALKUKARTOITUS 
Jos mietit psykoterapian soveltuvuutta itsellesi, voit tulla tunnin mittaiseen alkukartoitukseen. Alkukartoituksessa keskustellaan muun muassa arjen pulmista, perhetilanteesta ja taustoista. Keskustelun pohjalta asiakkaalle laaditaan selkeä jatkosuunnitelma. 

Voit myös aloittaa tilanteesi pohtimisen esimerkiksi asiaan perehtyneen psykologin vastaanotolla, kts. lisää psykologipalvelut.

MILLOIN PSYKOTERAPIAAN? 

 • > Kun omat voimavarat ovat loppuneet, etkä pysty itse löytämään ratkaisukeinoja sinua painavaan ongelmaan
 • > Kun huomaat, että huolesi vaikuttaa työhön, perheeseen ja/tai sosiaalisen elämään.
 • > Huomaat tiettyjen psykososiaalisten vaikeuksien toistuvan elämässäsi.
 • > Turvaudut mahdollisesti päihteisiin unohtaaksesi ongelmat.

PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUMISEN MAHDOLLISIA SYITÄ: 

    • > Masentuneisuus
    • > Unihäiriöt
    • > Stressi
    • > Ahdistuneisuus
    • > Trauma
    • > Parisuhdeongelmat
    • > Riippuvuudet
    • > Häiritsevät pelko-oireet
    • > Menetys

   LUE LISÄÄ:

Haluatko lisätietoa terapiapalveluistamme?

Täytä yhteystietosi ja kirjoita viestisi. Olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse.