psykoterapia

Psykoterapiamme lähtee asiakkaan omista voimavaroista ja kyvystä auttaa itse itseään. Terapeuttimme tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään uudelleen nämä voimavarat ja kyvyt. Se on onnistuneen psykoterapian edellytys. Psykoterapiamme voi olla sekä lyhyt- että pitkäkestoista. Terapian pituus arvioidaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Kelan korvauksella tai omalla kustannuksella

Kela korvaa yksilöpsykoterapiassa 57,60 euroa/kerta. Kela ei korvaa arviotapaamisia.  Kelan korvattavuuteen tarvitset lääkärin lähetteen kuntoutuspsykoterapiaan perustuen kahteen arviointitapaamiseen ja 3 kk kestäneeseen hoitosuhteeseen. Hoitosuhteen lääkäriin on hyvä jatkua myös terapian ajan.

Kela myöntää kuntoutuspsykoterapiaa vuodeksi kerrallaan ja sitä voi tarvittaessa saada kolmen vuoden ajan. Vuodessa korvattavia käyntejä voi olla 80 ja kolmen vuoden aikana yhteensä 200.

Terapiaan voit tulla myös itse maksavana ilman lääkärin lähetettä. 

alkukartoitus

Yksi vaihtoehto on tulla tunnin mittaiseen alkukartoitukseen. Alkukartoituksessa keskustellaan muun muassa arjen pulmista, perhetilanteesta ja taustoista. Keskustelun pohjalta asiakkaalle laaditaan selkeä jatkoehdotus.

varaa aika alkukartoitukseen

autamme

Paripsykoterapia

Parisuhteen solmutilanteissa keskustelu pariterapeutin kanssa voi auttaa hahmottamaan ja parantamaan parisuhteen tilaa.

Perhepsykoterapia

Perheterapian tarkoitus on tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisen vuorovaikutuksen häiriöitä. 

Yksiköpsykoterapia

Yksilöpsykoterapian tavoitteena on auttaa asiakasta tiedostamaan erilaisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, jotta hänellä olisi tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet tehdä oikeanlaisia valintoja ja vaikuttaa olemiseensa positiivisesti.

Kognitiv Beteendeterapi online på svenska i Finland