Musiikkipsykoterapia

Psykodynaamisessa musiikkipsykoterapiassa musiikkia käytetään psykoterapeuttisen keskustelun ohella, sen tukemiseksi tai sen sijasta sellaisissa tilanteissa, joissa asiakas ei kykene keskustelemaan tai hänen on muuten vaikea ilmaista itseään puhumalla. Musiikkipsykoterapia perustuu sanojen ja keskustelun ohella sanattomaan musiikilliseen kommunikaatioon ja ilmaisuun. Yksilöllinen terapiaprosessi asiakkaan kanssa voi painottua esimerkiksi niin, että alkuvaiheessa terapiaa musiikillinen asioiden työstäminen korostuu ja terapiaprosessin edetessä puheen merkitys kasvaa. Tarjoamme musiikkipsykoterapiapalveluita Oulun ja ympäristökuntien alueella.