Perheterapia

Perheterapialla parempaa vuorovaikutusta perheeseen

Perheterapiaan hakeudutaan perheen kriiseihin, parisuhteeseen, vanhemmuuteen sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä tilanteissa. Perheterapiasta on apua silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa perhettä.

Käynneille voi tulla yksin, pariskuntana tai perheenä. Perheterapiassa keskitytään ongelmia ylläpitävien ja kehitystä estävien vuorovaikutustapojen muuttamiseen. Keskiössä on perheen ja perheenjäsenten voimavarojen vahvistaminen ja psyykkisen pahan olon lievittäminen.

Terapiaan lähdetään usein kovin myöhään. Kun elämässä tulee eteen kriisi tai voimavarat ehtyvät vähitellen, on lupa pyytää apua. Terapeutti on ammattilainen, joka kannattelee, tukee ja ohjaa yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Ammattiauttajan puoleen kääntymistä on hyvä harkita silloin kun ahdistavat tuntemukset vievät liian suuren osan tarkkaavaisuudestasi. Apu on usein tarpeen myös silloin, kun olet huolissasi omasta tai perheenjäsenen psyykkisestä toimintakyvystä ja jaksamisesta. Perheterapiassa annettu apu ja tuki kriisin varhaisessa vaiheessa vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin.

Perheterapia on ammatillisesti erikoistunutta tukea, jolla pyritään lieventämään tai poistamaan terapiaan hakeutuneen asiakkaan tai asiakkaiden ongelmia ja paha olo. Kaikilla perheterapeuteillamme on erityistason perheterapiakoulutus ja oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä (Valvira). Kattavaan koulutukseen ja kokemukseen perustuen heillä on valmiudet kohdata erilaisia perheitä ja pariskuntia sellaisella tavalla ja menetelmällä, joka kulloinkin on tarkoituksenmukainen sekä perheelle/ pariskunnalle hyväksyttävä ja helppo ymmärtää.

MILLOIN PERHETERAPEUTTI VOI AUTTAA?

Kun voimavarat ehtyvät tai perhettä kohtaa kriisi

 • Perhetilanne on ajautunut umpikujaan
  Kohtaat kriisin
  Jos sinulla on huoli parisuhteeseen liittyen
  Nuorten itsenäistymisvaihe aiheuttaa uupumusta
  Joku perheessä voi huonosti ja se heijastuu koko perheen hyvinvointiin
  Haluatte ohjausta vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä
  Ahdistus, masennus, pelko, unihäiriöt tai esim. itsetuhoiset ajatukset vievät voimavarasi
  Lapsella tai nuorella on käytös- tai tunnehäiriöitä
  Perheessä on syömisongelmaa, päihdeongelmaa tai sairauteen liittyviä sopeutumisongelmia
  Kun perheenjäsen tarvitsee hoitoa diagnosoituun mielenterveysongelmaan
  Kun perhe tarvitsee tukea somaattiseen sairauteen liittyen

Mikä perheterapiassa auttaa?

Keskiössä on vuorovaikutus ja perheen voimavarat

Perheterapialla vaikutetaan ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan ja toisten motiiveista. Tarkastelemalla ongelmaa eri perheenjäsenten näkökulmasta mahdollistetaan yhteinen ymmärrys ja juuri tälle perheelle soveltuvat muutoksen ratkaisumallit.

Perheterapiassa myös ymmärretään perheen historian vaikutus perheen hyvinvointiin ja rakennetaan uusia toimintamalleja ja merkitysyhteyksiä tukemaan muutosta. Terapiassa keskitytään siis sekä muutoksen mahdollistamiseen että perheen voimavarojen hyödyntämiseen. Perheterapian tavoitteena on rakentaa sellaisia puhumisen ja olemisen tapoja, jotka vähentävät mielipahaa, huolta sekä psyykkisiä oireita.

MITEN TERAPIAAN PÄÄSEE?

Itsemaksavana asiakkaana voit hakeutua terapiaan suoraan ottamalla yhteyttä ajanvarauspalveluumme puhelimitse tai sähköpostilla. Autamme sinua löytämään sopivan terapeutin ja hoitomuodon.

Jos sinulla on Kelan ammatilliseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvä maksusitoumus otathan yhteyttä ajanvarauspalveluumme puhelimitse tai sähköpostilla niin tarjoamme sinulle sopivaa terapeuttia.

Varaa aika 010 525 8801

VARAA AIKA: kuntoutus@coronaria.fi

LUE LISÄÄ:

Pariterapia
Psykoterapia
Psykologipalvelut