Yksilöpsykoterapia

Yhdessä autamme sinua arjen jäsentämisessä ja hallinnassa

Yksilöpsykoterapian tavoitteena on auttaa asiakasta tiedostamaan erilaisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, jotta hänellä olisi tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet tehdä oikeanlaisia valintoja ja vaikuttaa olemiseensa positiivisesti.

 1. Psykoterapia sopii käytettäväksi hyvin monenlaisissa elämän haastavissa tilanteissa, kuten

 •  – masennus
 •  – uupumus
 •  – ahdistus
 •  – neuropsykiatriset oireyhtymät
 •  – kriisit
 •  – traumat
 •  – pakko-oireet
 •  – surutyö
 •  – vuorovaikutusongelmat
 •  – epämääräinen toivottomuus

Useimmat psykoterapiaan hakeutuvista ihmisistä kokevat toistuvia tuntemuksia, jotka häiritsevät elämää ja arkea sekä vaikuttavat elämänlaatuun. Terapia lähtee asiakkaan omista voimavaroista ja kyvystä auttaa itse itseään. Terapeutin tehtävänä on olla aidosti läsnä ja auttaa asiakasta löytämään uudelleen nämä voimavarat ja kyvyt. Terapiasuhteessa mahdollistuu terapeutin ja asiakkaan vastavuoroinen kohtaaminen. Terapiatyöskentelyssä huomioimme asiakkaan läheiset, lähiympäristön ja verkostot.

Joskus jo muutama tapaaminen voi olla avuksi oman tilanteen hahmottamisessa ja ongelman ratkaisussa, joskus tarvitaan pidempiaikaista tukea. Terapian pituus arvioidaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Miten aloitan psykoterapian ja löydän itselleni sopivan psykoterapeutin?

Terapeutin vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä tai lääkärin B-lausunnolla. Terapiaan on mahdollista saada Kelan korvausta, korvattavuuteen tarvitaan lääkärin lausunto kuntouttavaan tai vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen perustuen kahteen arviointitapaamiseen ja 3 kk kestäneeseen hoitosuhteeseen.

ALKUKARTOITUS

Yksi vaihtoehto on tulla tunnin mittaiseen hinnaltaan edulliseen alkukartoitukseen. Alkukartoituksessa keskustellaan muun muassa arjen pulmista, perhetilanteesta ja taustoista. Yhdessä löydämme sinulle soveltuvan terapiamuodon ja sinulle sopivan terapeutin. Terapiassa tärkeää on asiakkaan oma tunne terapeutin työskentelytavan hyödyistä itselle. Keskustelun pohjalta asiakkaalle laaditaan selkeä jatkoehdotus ja suunnitelma. Teemme alkukartoituksia Helsingissä ja Espoossa.

varaa aika alkukartoitukseen 010 525 8801

kysy lisää 010 525 8801