Oikeesti leikisti -ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 4-9 -vuotiaille tytöille ja pojille, joilla on haasteita toimia ikätovereiden kanssa. Ryhmässä terapeuttisena toimintana käytetään erityisesti leikkiä,  jonka ohjaamisessa toimintaterapeutti on asiantuntija.

Arjessa haasteet voivat näkyä esimerkiksi:

  • Joustamattomuutena
  • vaikeutena noudattaa yhteisiä sääntöjä
  • vaikeutena liittyä toisten leikkiin

Ryhmäkertoja on 10, minkä lisäksi kaksi lapsen lähipiirin kanssa hyödynnettävää verkostokäyntiä. Ryhmäkerran kesto on 60 minuuttia. Ryhmään mahtuu 4-6 osallistujaa. Ryhmää muodostettaessa on huomioitava kunkin lapsen kehityksellinen ikä ja leikkitaidot.

RYHMÄN TAVOITTEET

Ryhmän tavoitteena on tukea lapsen leikki-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja merkityksellisen toiminnan avulla. Ryhmässä toimiminen tukee lapsen itsetuntoa, rohkaisee osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin ja monipuolistaa lapsen leikkitaitoja.

MITEN PÄÄSEE MUKAAN?

Ryhmään voi osallistua kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kelan maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Kun kiinnostuit, kysy lisää neuvolasta, hoitavalta lääkäriltä tai sosiaalityöntekijältä ryhmään pääsemiseksi. Lisäksi ilmoita kiinnostuksestasi myös meille palvelunumeroomme.