Touhutossut -ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 5-9 vuotiaille tytöille ja pojille, joilla on haasteita karkea- sekä havaintomotorisissa taidoissa. Ryhmässä opitaan myös sosiaalisia ja tarkkaavuuden säätelyn taitoja. Näitä harjoitellaan muun muassa liikuntaleikkien ja -pelien avulla.

Arjessa voi ilmetä esimerkiksi:

  • Tasapainon haasteita
  • Kompurointia
  • Pallon heiton vaikeutta
  • Pyöräilemään oppimisen hankaluutta

Ryhmäkertoja on 10, minkä lisäksi on kaksi läheisten kanssa hyödynnettävää verkostokäyntiä. Ryhmäkerran kesto on 60 minuuttia. Ryhmään mahtuu 4-6 osallistujaa. Ryhmää muodostettaessa on huomioitava myös kunkin lapsen kehityksellinen ikä.

RYHMÄN TAVOITTEET

Yhteisenä tavoitteena on oppia uusia taitoja sekä vahvistaa orastavia taitoja erilaisten ryhmän jäseniä motivoivien toimintojen kautta. Lapset saavat ryhmästä lisää itsevarmuutta motorisesti haastaviin toimintoihin arjessa. Ryhmän yhteisten tavoitteiden lisäksi jokaiselle luodaan henkilökohtaiset tavoitteet.