Varhaisen vuorovaikutuksen vahvistaminen -ryhmä

Ryhmässä hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen kehittämiseen ja turvallisen kiintymyssuhteen luomiseen. Ryhmää ohjaa kaksi asiantuntijaa, joista toinen on aina toimintaterapeutti. Tämän lisäksi puheterapeutti vierailee keskustelemassa ja kertomassa lapsen kielellisestä kehityksestä. Ryhmä on tarkoitettu lasta odottaville tai alle 1-vuotiaan lapsen vanhemmille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen.

Ryhmä toteutuu suljettuna ryhmäprosessina, jolloin vertaistuki sekä ryhmäytyminen mahdollistuvat. Ryhmäkertoja on 10, joiden lisäksi toteutetaan kaksi verkostokäyntiä asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi kotona tai yhteistyökäynteinä muiden hoitavien tahojen kanssa. Ryhmäkerran kesto on 60 minuuttia. Ryhmään mahtuu 3-8 vanhempaa.

RYHMÄN TAVOITTEET

Ryhmän yleinen tavoite on, että vanhemmat osaavat luoda turvallisen ja lämpimän vuorovaikutussuhteen lapsensa kanssa. Vanhempien pystyvyyden tunne ja itsevarmuus vanhemman roolissa kasvaa ja he saavat keinoja lapsen tarpeisiin vastaamiseen. Jotta vanhemmat voivat hyödyntää ryhmässä käsiteltyjä asioita arjessaan, ryhmään kuuluu kotiharjoitukset ja materiaalien jakaminen. Ryhmän yleisten tavoitteiden lisäksi jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet omien tarpeiden mukaan.

MITEN PÄÄSEE MUKAAN?

Ryhmään voi osallistua kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kelan maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Kun kiinnostuit, kysy lisää neuvolasta, hoitavalta lääkäriltä tai sosiaalityöntekijältä ryhmään pääsemiseksi. Lisäksi ilmoita meille kiinnostuksestasi myös meille palvelunumeroomme.