Toimintaterapia

TAVOITTEENA SUJUVAMPI ARKI

Toimintaterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta päivittäisessä elämässä niin kotona, päiväkodissa, koulussa kuin työssä.

Toimintaterapiasta voi olla hyötyä, jos on

 • – vaikeuksia hieno- ja karkeamotoriikassa
 • – vaikeuksia hahmottamisessa tai silmä- ja käsiyhteistyössä
 • – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksia
 • – haasteita vuorovaikutustilanteissa ja sosiaalisissa taidoissa
 • – haasteita aistisäätelyssä ja käyttäytymisen hallinnassa
 • – vaikeuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista
 • – vaikeuksia leikkimisessä tai koulutyöskentelyssä
 • – kognitiivisten toimintojen kuten muistin ongelmia

Yhdessä parempiin tuloksiin

Toimintaterapiassa toimintaterapeutti, kuntoutuja ja hänen lähiyhteisönsä työskentelevät vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yksilöllisesti valitut tavoitteet määrittävät kuntoutusmenetelmät, joiden avulla parhaiten vahvistetaan kuntoutujan toimintakykyä. Toimintaterapeutti käyttää työvälineenä toimintaa, joka valitaan yhdessä kuntoutuksen tavoitteiden ja asiakkaan kiinnostuksenkohteiden mukaan. 

Toimintaterapiajakson alussa asiakkaan arjen sujuvuutta vaikeuttavat asiat kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa sekä määritellään toimintaterapiajakson tavoitteet. Kuntoutusjaksolle tehdään terapiasuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet, keinot sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden seurantamenetelmät. Jakson lopussa arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa toimintaterapian vaikuttavuutta.

Tarjoamme korkeatasoisia toimintaterapiapalveluita eri-ikäisille asiakkaille. Palvelut toteutetaan asiakkaalle tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Palvelut voidaan toteuttaa myös toimipisteissämme.


TERAPEUTIN VINKKI: PÄIVÄJÄRJESTYS

”Onko huomenna tarhapäivä? Milloin mennään mummolaan? Milloin saan pelata?” Tuttuja kysymyksiä lapsiperheissä!

Kuvallinen päiväjärjestys tai viikkokalenteri on oivallinen tapa auttaa lasta hahmottamaan päivän kulkua ja viikonpäiviä sekä ennakoida tulevia tapahtumia. Tehkää yhdessä perheellenne viikkokalenteri Papunetin Kuvatyökalulla. Esimerkkejä ja ideoita löytyy täältä.


MITEN toimintaterapiaan PÄÄSEE

Toimintaterapiaan voi tulla Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Voit myös itse maksaa kuntoutuksen kustannukset. Meillä on sopimukset Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen tuottamisesta. 

Coronarian Kuntoutuspalveluja tarjoavat yrityksemme ovat:

 • Coronaria Contextia (ent. Oy Contextia Ab)
 • Coronaria Terameri (ent. Terameri Oy)
 • Coronaria Frontaali (ent. Neuropsyklogipalvelu Frontaali Oy)
 • Coronaria Medica (ent. Medica Oy)
 • Coronaria Kanervo (ent. Fysio Kanervo Oy)
 • Medifamilia

Yritysten hallinnon yhteystiedot löydät tästä!

PALVELUNUMEROMME  010 525 8801


Haluatko lisätietoa terapiapalveluistamme?

Täytä yhteystietosi ja kirjoita viestisi. Olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse.