Toimintaterapia

toimintaterapia – Kohti toimivaa arkea

Toimintaterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta päivittäisessä elämässä niin kotona, päiväkodissa, koulussa kuin työssä.

Toimintaterapiasta voi olla hyötyä, jos on

  • – vaikeuksia hieno- ja karkeamotoriikassa
  • – vaikeuksia hahmottamisessa tai silmä- ja käsiyhteistyössä
  • – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksia
  • – haasteita vuorovaikutustilanteissa ja sosiaalisissa taidoissa
  • – haasteita aistisäätelyssä ja käyttäytymisen hallinnassa
  • – vaikeuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista
  • – vaikeuksia leikkimisessä tai koulutyöskentelyssä
  • – kognitiivisten toimintojen kuten muistin ongelmia

Yhdessä parempiin tuloksiin

Toimintaterapiassa toimintaterapeutti, kuntoutuja ja hänen lähiyhteisönsä työskentelevät vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yksilöllisesti valitut tavoitteet määrittävät kuntoutusmenetelmät, joiden avulla parhaiten vahvistetaan kuntoutujan toimintakykyä. Toimintaterapeutti käyttää työvälineenä toimintaa, joka valitaan yhdessä kuntoutuksen tavoitteiden ja asiakkaan kiinnostuksenkohteiden mukaan. 

Toimintaterapiajakson alussa asiakkaan arjen sujuvuutta vaikeuttavat asiat kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa sekä määritellään toimintaterapiajakson tavoitteet. Kuntoutusjaksolle tehdään terapiasuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet, keinot sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden seurantamenetelmät. Jakson lopussa arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa toimintaterapian vaikuttavuutta.

Tarjoamme korkeatasoisia toimintaterapiapalveluita eri-ikäisille asiakkaille. Palvelut toteutetaan asiakkaalle tutussa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa. Palvelut voidaan toteuttaa myös toimipisteissämme.

MITEN toimintaterapiaan PÄÄSEE

Toimintaterapiaan voi tulla Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Voit myös itse maksaa kuntoutuksen kustannukset. Meillä on sopimukset Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen tuottamisesta. 

Coronarian Kuntoutuspalveluja tarjoavat yrityksemme ovat Coronaria Kuntoutus, Terameri Kuntoutus, Medifamilia, Contextia, Fysikaalinen hoitolaitos Medica ja Neuropsykologipalvelu Frontaali. Yritysten hallinnon yhteystiedot löydät tästä!

PALVELUNUMEROMME  010 525 8801

TOIMINTATERAPEUTTI - ILMOITTAUDU HYVINVOINNIN ILTAPÄIVÄÄN

Tule hakemaan vinkkejä omaan hyvinvointiin ja asiakastyöhön! Hyvinvoinnin iltapäivä järjestetään 11 paikkakunnalla ympäri Suomen.

Lue lisää