Toimintaterapia

TAVOITTEENA SUJUVAMPI ARKI

Toimintaterapian tavoitteena on tukea, edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia, mitkä mahdollistavat hänen osallistumisensa arjen toimintoihin ja itselleen tärkeisiin asioihin. Näitä arjen toimintoja ovat esimerkiksi leikki, koulunkäynti/opiskelu, työ, itsestä huolehtiminen, vapaa-aika ja lepo.

Terapiassa vahvistetaan toiminnan osa-alueita, joita voivat olla esimerkiksi:

  • > hieno- ja karkeamotoriikka
  • > hahmottaminen sekä silmän ja käden yhteistyö
  • > sensomotoriikka ja aistisäätely
  • > tarkkaavuus, oman toiminnanohjaus ja itsesäätely
  • > leikkitaidot
  • > tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • > itsenäistyminen
  • > itsestä huolehtiminen: esim. ruoanlaitto, asioiminen, peseytyminen, liikkuminen

Kenelle?

Toimintaterapiasta hyötyvät kaikenikäiset asiakkaat, joiden arkea ja toimintamahdollisuuksia voivat heikentää esimerkiksi jonkin vamman tai sairauden mukana tuomat muutokset, kehitykselliset häiriöt, kehitysviivästymä, ikääntyminen tai elämän muutos.

Yhdessä parempiin tuloksiin

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta. Se rakentuu yksilöllisesti asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä voimavarojen, toiveiden, tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Toimintaterapiassa asiakas ja hänen lähiyhteisönsä ovat aktiivisia toimijoita, joiden kanssa terapeutti etsii yhteistyössä toimivia ratkaisuja, joiden avulla osallistuminen mahdollistuu juuri niihin arjen toimintoihin, jotka asiakas kokee elämässään merkitykselliseksi.

Koska toimintaterapian tavoitteena on tukea arjen toimivuutta, toteutuu toimintaterapia asiakkaan arkiympäristöissä, kuten kotona ja kodin lähiympäristössä, koulussa, päiväkodissa tai palvelukodissa. Toimintaterapia voi toteutua myös toimipisteissämme, joissa on käytössä monipuoliset terapiavälineet. Toimintaterapeutin työvälineistä tärkein on kuitenkin toiminta, joka yhdessä valitaan kuntoutuksen tavoitteiden ja asiakkaan kiinnostuksen kohteiden mukaan. Toiminnan terapeuttisella käytöllä voidaan asiakasta motivoivalla tavalla harjoitella arjessa tarvittavia taitoja, ja näin tukea ja edistää toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia.

Toimintaterapiajakson alussa toimintaterapeutti tekee alkukartoituksen, mikä sisältää asiakkaan toimintakyvyn kokonaisvaltaisen kartoittamisen esimerkiksi haastattelemalla asiakasta ja hänen lähihenkilöitään, havainnoimalla toimintaa tai toimintaterapeuttisia arviointimenetelmiä hyödyntäen. Toimintaterapeutti voi käydä myös tutustumassa asiakkaalle tärkeisiin ympäristöihin, kuten päiväkotiin, kouluun, työpaikalle ym., jos se on tarpeellista. Alkukartoituksen ja muutaman terapiakerran jälkeen sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa terapiajakson tavoitteet.

Miten toimintaterapiaan pääsee?

Toimintaterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, jolloin Kela maksaa osan toimintaterapiakustannuksista. Toimintaterapiaan voi tulla myös Kelan, kunnan, keskussairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Meille voi varata ajan asiantuntijalle myös ilman lähetettä. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja.

Varaa aika 010 525 8801


TERAPEUTIN VINKKI: PÄIVÄJÄRJESTYS

“Onko huomenna tarhapäivä? Milloin mennään mummolaan? Milloin saan pelata?” Tuttuja kysymyksiä lapsiperheissä!

Kuvallinen päiväjärjestys tai viikkokalenteri on oivallinen tapa auttaa lasta hahmottamaan päivän kulkua ja viikonpäiviä sekä ennakoida tulevia tapahtumia. Tehkää yhdessä perheellenne viikkokalenteri Papunetin Kuvatyökalulla. Esimerkkejä ja ideoita löytyy täältä.Haluatko lisätietoa terapiapalveluistamme?

Täytä yhteystietosi ja kirjoita viestisi. Olemme yhteydessä sinuun sähköpostitse.