Neurologinen toimintaterapia

Arjen toiminnoissa suoriutumista, kuten kykyä pukeutua, laittaa ruokaa, tehdä työtä, opiskella ja harrastaa, saattavat hankaloittaa erilaiset neurologiset sairaudet ja vammat.  Näitä sairauksia ja vammoja ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman jälkitilat, MS-tauti, Parkinsonin tauti tai muut liikehäiriösairaudet ja kehitysvammat. Neurologisen toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakasta löytämään keinoja kohti toimivampaa ja itsenäisempää arkea.

Toimintaterapeutti kartoittaa yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa erilaisia tapoja suoriutua asiakkaalle merkittävistä toiminnoista. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella uusia tapoja suorittaa tuttu toiminta, tai vaihtoehtoisesti muokata ympäristöä tai toiminnan vaatimuksia niin, että omatoiminen suoriutuminen mahdollistuu esimerkiksi apuvälineiden, ortoosien ja kodinmuutostöiden avulla.

Toimintaterapian menetelmät ovat toiminnallisia ja ne valitaan yhdessä asiakkaan kanssa pohjautuen hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja omiin mielenkiinnon kohteisiin. Kuntouttavaa toimintaa voi esimerkiksi olla leipominen, puukäsityöt tai kalastaminen.

Neurologiseen toimintaterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja.


Yläraajakuntoutus

> yläraajan harjoittelulla pyritään tukemaan kuntoutujan arjessa suoriutumista motorisia taitoja edistämällä, kuten liikkeiden koordinointi ja voimankäyttö.

> yläraajakuntoutus voi olla esimerkiksi: otteiden harjoittelua, spastisen käden rentouttamista, kaksikätisten toimintojen harjoittamista, apuvälineiden ja ortoosien tarpeen arviointia ja käytön ohjausta.

> yläraajakuntoutuksessa parhaisiin tuloksiin päästään silloin, kun harjoittelu on päivittäistä ja tapahtuu kaikissa kuntoutujan arkiympäristöissä. Toimintaterapiaan kuuluu siis itsenäisiä kotiharjoitteita ja se toteutuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa