Senioritoimintaterapia

SenioriToimintaterapian tavoitteena on tukea asiakasta elämään turvallista, aktiivista ja motivoitunutta elämää. Toimintaterapian avulla voidaan edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä sekä mahdollistaa arjessa selviytymistä ikääntymisen mukana tuomista rajoitteista ja arjen muutoksista huolimatta.

Ikääntymisen mukana tuomia rajoitteita voivat olla esimerkiksi muistisairaudet, huonontunut näkö tai kuulo, liikunta- ja liikerajoitteet tai erilaiset sairaudet (esim. verenkiertohäiriöt, diabetes, muistisairaudet).

Toimintaterapiassa voidaan harjoitella uusia tapoja suorittaa tuttu toiminta tai vaihtoehtoisesti muokata ympäristöä tai toiminnan vaatimuksia niin, että omatoiminen suoriutuminen mahdollistuu, esimerkiksi apuvälineiden ja kodinmuutostöiden avulla. Toimintaterapiassa voidaan yhdessä harjoitella myös päivittäisiä arkisia toimintoja, jotta niistä tulisi turvallisia ja sujuvia.

SenioriToimintaterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana varaamalla ajan asiantuntijallemme. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntarjoaja.