Olemme Kelan palveluntuottaja ympäri Suomen
nainen hymyilee ryhmakeskustelussa

Aikuisen yleissairauksien moniammatillinen yksilökuntoutus

Yksilökuntoutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaalle asiakkaalle, joka tarvitsee tehostettua yksilöllistä kuntoutusta. Asiakkaan läheinen voi osallistua kuntoutukseen. Kuntoutus toteutetaan ruotsinkielisenä ja kuntoutukseen voi osallistua kaikkialta Suomesta.

Mitä aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus on?

Kuntoutus on yksilöllistä kuntoutusta moniammatillisen tiimin voimin, jossa tavoitteena on eheä, asiakkaan kuntoutustarpeeseen vastaava kokonaisuus. Asiakasta tuetaan konkreettisten ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa, jotka terveydenhuollossa on asetettu yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa.

Kuntoutus toteutetaan vuoden sisällä sisältäen ennakkoyhteydenoton, kotikäynnit tai verkostoneuvottelun, kuntoutusjakson sekä mahdolliset väli- ja seurantayhteydenotot.

Kuntoutuksesta asiakas saa:

  • Keinoja arjessa toimimiseen
  • Fyysistä ja sosiaalista aktivointia
  • Psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa
  • Kognitiivisten toimintojen harjoittamista
  • Osallisuuden lisäämistä arjessa
  • Tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvissä asioista
  • Keinoja opintoihin ja työelämään

Kenelle yksilökuntoutus on tarkoitettu?

Kuntoutukseen osallistuvalla yli 18-vuotiaalla asiakkaalla on asianmukaisesti diagnostisoitu sairaus tai vamma, johon liittyy tehostetusti toteutetun oikea-aikaisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen tarve. Asiakkaan läheinen voi osallistua kuntoutukseen.

Lisäksi:

  • kuntoutus tarjoaa asiakkaalle hyötyjä arjessa suoriutumiseen ja osallistumiseen.
  • asiakkaalla on mahdollisesti myös muita sairauksia tai vammoja, jotka vaikuttavat kuntoutuksen tarpeeseen.

kuntoutuksen sisältö ja kuntoutusjakso

Asiakkaan läheinen voi osallistua kuntoutukseen osittaisesti hahmottaakseen asiakkaan kokonaistilanteen, tuen tarpeen ja kyetäkseen edistämään asiakkaan kuntoutumista.

Kun asiakas on saanut Kelalta hyväksytyn päätöksen osallistua kuntoutukseen, Coronaria on asiakkaaseen yhteydessä ja kuntoutuksen yksityiskohdista sovitaan tarkemmin. Kuntoutuksen aloitusaika sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuntoutusjakso Vaasassa kylpylähotelli Scandic Waskiassa

Kuntoutus toteutetaan vuoden aikana sisältäen 9-18 arkipäivää kestävän kuntoutusjakson. Perustellusta syystä Kela voi myöntää enintään 24 arkipäivää kestävän kuntoutusjakson asiakkaan tarpeen mukaan. Kuntoutusjakso toteutetaan kylpylähotellissa majoituksella tai ilman majoitusta asiakkaan valinnan mukaisesti. Kuntoutusjakso toteutetaan yhdessä tai useammassa jaksossa.

MISSÄ JA MILLOIN KUNTOUTUSTA JÄRJESTETÄÄN?

Kuntoutusjakso järjestetään Vaasassa kylpylähotelli Scandic Waskiassa ja kuntoutukseen voi osallistua kaikkialta Suomesta. Kurssi on ruotsinkielinen. Lisätietoja kuntoutuksesta löydät Kelan sivuilta.

Miten kuntoutukseen haetaan?

1. Hakeakseen kuntoutukseen hakija tarvitsee lääkärin B-lausunnon tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen. Lausunnon voi hakea esimerkiksi hoitavalta lääkäriltä. Tarkemmat tiedot hakemisesta löydät Kelan sivuilta.

2. Kuntoutukseen haetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta,
lomake KU 104., jonka liitteeksi lääkärin B-lausunto tulee laittaa. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja "Coronaria".

3. Hakemus sekä liitteet postitetaan Kelaan osoitteeseen:
Kela, PL 10, 00056 KELA.
Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös asiointipalvelussa viestinä. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

KURSSIEN ASIANTUNTIJAT

Kuntoutuksen sisällöstä vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat muun muassa erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosionomi sekä tarpeen mukaan muita asiantuntijoita, kuten neuropsykologi. Perhe saa omaohjaajan kuntoutuksessa ja tarpeen mukaista avustusta.


Palvelupäällikkö Katja Irmola

Ota yhteyttä

Valtakunnallinen puhelinnumero
p. 010 525 8801
kuntoutus@coronaria.fi 

Katja Irmola
Palvelupäällikkö, moniammatilliset kuntoutuspalvelut
Coronaria Kuntoutuspalvelut
katja.irmola@coronaria.fi